WORK IN PROGRESS

Hållbar utveckling för företag och individer

Välkommen till Work In Progress

Kommunikation och beteendeinsikt för ökad motivation

Vi drivs av att öka medvetenheten hos företag och dess medarbetare. Vi fokuserar på hållbart ledarskap. Genom att öka förståelse för kommunikation och beteendeinsikt hos den enskilde individen ökar möjligheten för genuint självledarskap. Vår utvecklingsmetod inspirerar och motiverar till högre engagemang vilket leder till förbättrat arbetsklimat och resultat.

Vi arbetar med kommunikation och beteende,  värdegrunder,  stress och ökad självinsikt. Vi lyfter självledarskapet som den viktigaste pusselbiten för ökat välmående och en hållbar livssituation.

Våra expertisområden är bland annat ledarskap, kommunikation, beteende, gruppdynamik, mindfulness, närvaro och stress.

KUNSKAP LEDER TILL VÄRDEFULLA INSIKTER FÖR DEN ENSKILDE INDIVIDEN

Kommunikation och beteendeinsikt

Kommunikation och beteendeinsikt

Förstå dig själv först,  innan du förstår andra.
Kommunikation beror på mottagarens villkor.
Vet du vem du talar till?

 

 

Kurser

Work In Progress kurser om beteende, kommunikation och stress

Föreläsningar

Vi vill med våra föreläsningar dela med oss av vardagsverktyg som bidrar till bättre hälsa och hållbarhet.

Jessica Glenmark

Jessica Glenmark

Kursledare, certifierad coach.
Special område: Stress och kommunikation

Veronica Carlson

Veronica Carlson

Kursledare, certifierad coach.
Special område: Karriär och kommunikation

Kontakta oss:

15 + 13 =