Enskilda samtal

Veronica Carlson
veronica@workinprogress.works
Tel 0733-65 11 68

 

Jessica Glenmark
jessica@workinprogress.works

Tel 0707-55 34 15

När livet krånglar..
Stress, karriärcoachning, arbetslöshet, depression, beroende, trauma, eller tankar om skilsmässa, kan vara tillfällen då vi behöver stöd i livet.

Att ta hjälp av en terapeut har sina fördelar. Du får kunskap om dig själv, hur du agerar och hur du förhåller dig till din omgivning.Vi kopplar ihop tanke, känsla handling utifrån anknytningsteoretisktperspektiv allt för att du ska få nya insikter och få en förändring som består. Strategierna är ett eko från barndomen, dina relationer är skapade utifrån dessa. Historien upprepar sig och du hamnar i samma situation eller relation om och om igen.

Kan du känna igen mönstret? Gör vi som vi alltid gjort, blir det som det alltid blivit.

Gemensamt arbetar vi för att klargöra vad som styr dig, vad din längtan är och hur du ska nå dit.

Mål med samtalen:

  • Ökad självkänsla
  • Förnyad självinsikt
  • Förståelse för hur din historia och dina strategier påverkar ditt liv
  • Öka din närvaro här och nu
  • Minska smärtor och lära dig hantera din smärtproblematik
  • Hantera oro och dämpa ångest
  • Få bättre balans i livet
  • Få verktyg för att kunna hantera kriser och konflikter
  • Få verktyg för att kunna hantera dina nära relationer
  • Beteendeförändring för en hållbar livssituation.

Veronica Carlson & Jessica Glenmark

Veronica och Jessica håller före­läsningar och kurser i kommunikation, stress och värdegrunder. Deras expertis är ledarskap, kommunikation, gruppdynamik, mindfulness, KBT och stress. Båda är certifierade som coacher och för olika personlighetsanalyser.
De har mångårig erfarenhet från mediabranschen som medarbetare och chefer.

De har ett holistiskt synsätt på människan och deras coachingmetod grundar sig i anknytningsteorin.