Mellan 2014-2018 ökade sjukfrånvaron bland chefer med hela 50% visar en undersökning som Novus har gjort på uppdrag Unionen och Vision Chef.

  • 3 av 4 helt eller delvis prioriterar medarbetarnas arbetssituation före sin egen
  • 1 av 4 upplever ensamhet i sin roll
  • 1 av 4 anser att bättre möjlighet till kompetensutveckling skulle skapa bättre förutsättningar att fungera som chef. 

Sjukfrånvaron pga av psykisk ohälsa har ökat de senaste åren och mycket fokus har legat på offentlig sektor och unga. Nu visar även denna undersökning att problematiken är bredare än så. Chefer inom offentlig-och privat sektor är också drabbade. Psykisk ohälsa är något som inte har en specifik målgrupp utan något som vi alla kan råka ut för.

Mer än var 9:e vuxen i Sverige idag äter antidepressiva mediciner. Vår livsstil och miljö är helt annorlunda än det vi är skapta för i evolutionen. Vi är utvecklade för en annan värld dvs. att vara jägare och samlare. Allt går snabbare, vi har fler och fler digitala intryck idag än för tex. 10 år sedan. 

Vi har själva inte hunnit med att hitta strategier för hur vi ska förhålla oss till alla intryck. Vi bara låter det hända och triggas med i utvecklingen, tillsammans.

Hur ska du förhålla dig till din miljö och livsstil? Vad behöver du göra och vara för att må bra?

Närvarande ledarskap 

Vad krävs av dig, för att vara en närvarande ledare för dina medarbetare? För att du ska känna dig motiverad och tycka det är
kul att gå till jobbet?

Närvarande ledarskap tolkar vi som att du som chef/ledare är både fysiskt och mentalt närvarande på ditt jobb. När vi inte mår riktigt bra brukar vi mentalt inte vara närvarande. När vi inte är mentalt närvarande uppfattar vi inte kroppens signaler på överbelastning eller press. 

Tid

Vi förstår att tid är en faktor som påverkar det dagliga arbetet.Tid är något som vi alla har lika mycket av, så det handlar om att prioritera det som är viktigt ur olika perspektiv. Där ser vi att ledare/chefer behöver frigöra tid för ett hållbart arbetsliv för att kunna ta bra beslut. Ett sätt att frigöra tid är att lära sig gränssättning, ha en gynnsam dialog med sig själv och andra, lära sig kommunicera på mottagarens villkor för att undvika konflikter och kostsamma missförstånd.

Kommunikation på mottagarens villkor innebär att vi tar hänsyn till vem/vilka vi pratar med och deras möjlighet att ta ta emot information. Ett sätt att ta eget ansvar är att skapa strategier som funkar för ett hållbart (arbets)liv. Det kan vara mat, motion, mental styrka och sömn. Återhämtning och vila är precis lika viktigt att planera in som arbete, fysisk aktivitet osv.

Varför ligger det ändå sist på listan?

Vägen till framgång- självledarskap

Alla har hög arbetsbelastning, trycket är alltid högt på allt som ska göras. Här är de delar i ditt liv som du kan påverka genom att ta hand om dig själv.

Planera din återhämtning

Lägg in återhämtning och paus i din kalender tills du gör det automagiskt.


Meditation- medveten närvaro

Lär dig att meditera eller hitta en övning som du kan göra regelbundet.

Motion

Du behöver inte springa långa maratonpass utan det räcker med en 30 min promenad, minst tre gånger i veckan.

Kosten 

Ät bra, naturlig och hemlagad mat. 

Alla dessa delar skapar en helhet, en sorts mänsklig holism.Du kan egentligen inte fungera en längre tid utan en av dessa delar. Då kommer ditt fundament att rasa.

Sömn

Skapa bra sov rutiner. Är sömncykeln störd får kroppen inte sin vila.

Om du vill veta mer om närvarande och autentiskt ledarskap titta gärna på vårt program Autentiskt Ledarsksap.

Mer om Autentiskt Ledarskap

Källor

Författare, föreläsare och överläkare  Anders Hansen har skrivit Hjärnstark, Fördel ADHD, Skärmhjärnan

Hållbart Chefsliv? av Unionen och Vision Chef genomförd av Novous 2019