Coachande Ledarskapsprogram

För ditt trygga ledarskap har vi utvecklat ett individuellt coachingprogram online 10 x 45 min

 

TEMA
Coachandeförhållningssätt

 

Nyttan med programmet 

  • Empowerment
  • Ökad motivation
  • Frigör tid
  • Du lär dig lyssna
  • Lär dig att möta andra
  • Bättre självkänsla
  • Lär dig att ge feedbackI programmet ingår en beteendestils analys som underlag för reflektion.

Innehåll:
En av grundstenarna i ledarskapet är kommunikation dvs muntlig, skriftlig och kroppsspråk. Du får förklaringsmodeller, kunskaper och övningar att träna på mellan våra bokade tillfällen. Programmet ger dig insikt om dina starka sidor och dina utvecklingsområden, du får självkännedom, du lär dig att ge feedback. Vi tar tillsammans fram din personliga handlingsplan.

Vad kan du förvänta dig?

Hitta din roll som chef/ledare
Tydligare ledarskap
Effektivare beslutsfattande
Att bli hållbar i jobbet
Fylla på energi
Nytt perspektiv på ditt ledarskap

Sessions
Tillsammans lägger vi upp syfte och mål med ditt program vid vårt första tillfälle. Vi tillsammans ”committar” vi oss till din plan för att mål och resultat ska nås.

Hur går det till?

10 tillfällen som fördelas ut över en bestämd period, varav ett uppstartsmöte och ett uppföljningsmöte. Programmet är upplagt med en planering som är intensivare i början som sedan fasas ut. 4 sessions med Veronica och 4 sessions med Jessica.

Vi har lagt upp kontinuitet i programmet som gör att vi har en intensivare början som sedan fasas ut.

 

Jag vill veta mer om Ledarskapsprogrammet

3 + 4 =

Veronica och Jessica håller före­läsningar och kurser i kommuni­kation, stress och värdegrunder. Deras expertis är ledarskap, kommunikation, mindfulness och KBT. De är certifierade som coacher och för olika personlighetsanalyser.
Båda har mångårig erfarenhet från mediabranschen.

Veronica Carlson
veronica@workinprogress.works
Tel 0733-65 11 68

Jessica Glenmark
jessica@workinprogress.works
Tel 0707-55 34 15

*Genom att du fyller i detta formulär samtycker du till att WIP Work In Progress lagrar de kontaktuppgifter du lämnar. Uppgifterna lagras och används för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig.