Effektivare kommunikation

Få koden till effektiv kommunikation

Din ledningsgrupp, arbetsgrupp och team

När du får ökad självkännedom ökar sannolikheten att du kan förstå andra. Därefter ökar möjligheten till att kommunicera mer effektivt.

Pussel DISC är en beteendestilsanalys som används i många situationer där människors olikheter har betydelse t.ex. vid rekrytering, personlig utveckling, grupputveckling, ledarutveckling, säljutveckling och kommunikation.

I våra individuella kommunikationsstilar finns alla färger med i olika styrkor och blandningar. Det är just det som utgör vår personliga kommunikationsstil. De olika beteendestilarna belyses dessutom med hjälp av färger och pusselbitar.

Pussel DISC Multidimensionell – Det här får du veta!

  • En nyanserad och dynamisk beskrivning av ditt beteende och din kommunikationsstil
  • Alla delar i rapporten är personligt kopplade till dig
  • Dina energitjuvar
  • Dina naturliga styrkor och hur du blir medveten om dina utvecklingsområden

Dominans – RÖD

Personliga mål:
• Att ha läget under kontroll
• Att klara utmaningar

Tid ska användas till:
• Göra något konkret
• Avsluta gamla uppgifter, påbörja nya
• Söka ansvar

Tidsfällor:
• Ta på sig för mycket ansvar
• Hantera allt med högsta prioritet

Stressymptom:
• Brandkårsutryckningar
• Impulsiva beslut

Stressrespons:
• Driva egna mål
• ”Så här blir det…. ”

Influens – GUL

Personliga mål:
• Att bli förstådd, accepterad och delaktig
• Att glädja andra

Tid ska användas till:
• Göra något roligt
• Göra så många saker som möjligt
• Hitta på något nytt

Tidsfällor:
• Har för många järn i elden
• Bristande prioritering

Stressymptom:
• Bränna ut sig för att inte tappa andras acceptans
• Ändra beslut

Stressrespons:

• Självförsvar ”Vad gjorde du … ?

Stabilitet – GRÖN

Personliga mål:
• Att upplevas som lyhörd
• Att andra mår bra

Tid ska användas till:
• Stödja andra
• Lösa konflikter
• Skapa relationer

Tidsfällor:
• Väntar på att andra ska visa vägen
• Försöka ta sig tid för många

Stressymptom:
• Undvika ansvar
• Bli irriterad
• Hålla sig i bakgrunden

Stressrespons:

• Fly från ansvar
• ”Hjälp mig”

Konformitet – BLÅ

Personliga mål:
• Att visa självkontroll
• Att minimera risker

Tid ska användas till:
• Samla och analysera fakta
• Gå på djupet
• Skapa struktur

Tidsfällor:
• Bristande känsla för hur lång tid som krävs
• Kräva för mycket information

Stressymptom:
• Beslutsförlamning
• Omständliga diskussioner av oviktiga detaljer

Stressrespons:
• Gå in i huvudet
• “Vänta lite… ”

Drivkraftsanalys Moroten

Vad motiveras dina medarbetare av?

För att få motiverade medarbetare måste det finnas ett klimat och ett belöningssystem på arbetsplatsen som stödjer människors personliga drivkrafter. Det som många företag glömmer bort är att pengar och bonusar inte är det enda som motiverar människor. Motivation har att göra med de inre drivkrafter som får oss att göra saker.

Drivkraftanalysen är ett bra komplement till Pussel DISC. Till analysen finns det även ett utvecklande arbetsmaterial.

 

* Har du gjort en personlighetsanalys DISC , kan du begära att analysen raderas ifrån analysportalen. Du kontaktar oss på Work in Progress, vi kontaktar vidare Ensize International AB som har access till persondata och hanterar processen.

Ja, jag vill veta mer:

4 + 7 =

*Genom att du fyller i detta formulär samtycker du till att WIP Work In Progress lagrar de kontaktuppgifter du lämnar. Uppgifterna lagras och används för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig.