Workshops live och live online

Workshops

Vi erbjuder workshops för ledningsgrupper, arbetsgrupper och team.

Bra teamarbete händer inte bara av sig själv utan behöver liksom andra arbetsprocesser ses över kontinuerligt för att fungera väl.

Har ni gemensam målbild? Vad betyder framgång för ert team? Forskningen säger att det finns några viktiga områden för att team ska blir framgångsrik. Dessa  områden är ledarskap, kommunikation, tillit, konflikthantering, roller/ansvar, mångfald, feedback och engagemang.

För vem – Ditt team

Workshop riktar sig till dig som söker kunskap och verktyg för att skapa effektiva och framgångsrika team i en värld där vårt arbete kan vara från olika platser, som är det ”nya normala” Vi designar mötet för att skapa variation, reflektion och en bestående utveckling.

Du får

 • Verktyg för tydligare kommunikation
 • Ni lär er öppen dialog
 • Förbättrat teamarbete
 • Förstå att mångfald är ett viktigt bidrag till hållbarhet
 • Verktyg för att öka engagemang
 • Er spelplan

Praktisk information

När: Vi bokar upp en tid som passar dig och ditt team

Var: Digitalt via videomötestjänsten Zoom. Befinn dig var du vill med bra internetuppkoppling och får instruktioner kring hur du använder Zoom inför mötet.

Hur: På denna workshop får du kunskap och insikter om hur du skapar engagemang och får ert team att nå de resultat ni önskar. Ni får se hur er spelplan som team ser ut och vilka styrkor ni har, och vilka områden ni behöver stärka upp.

Resultaten av en workshop är:

Ni får verktyg för att höja engagemang och motivation.
Ger en god grund för reflekterande samtal
Skapa insikt i våra olikheter och hur det påverkar samarbetet externt och internt i vardagen
Ger rakare kommunikation för att undvika missförstånd

Våra expertisområden är:

 • Kommunikation
 • Ledarskap
 • Värdegrunder
 • Psykosocial arbetsmiljö
 • Stressmanagement

 

 • Höj engagemang
 • Rakare kommunikation
 • Höj motivation
 • Arbetsglädje
 • Gemensamma strategier

Dominans – RÖD

Personliga mål:
• Att ha läget under kontroll
• Att klara utmaningar

Tid ska användas till:
• Göra något konkret
• Avsluta gamla uppgifter, påbörja nya
• Söka ansvar

Tidsfällor:
• Ta på sig för mycket ansvar
• Hantera allt med högsta prioritet

Stressymptom:
• Brandkårsutryckningar
• Impulsiva beslut

Stressrespons:
• Driva egna mål
• ”Så här blir det…. ”

Influens – GUL

Personliga mål:
• Att bli förstådd, accepterad och delaktig
• Att glädja andra

Tid ska användas till:
• Göra något roligt
• Göra så många saker som möjligt
• Hitta på något nytt

Tidsfällor:
• Har för många järn i elden
• Bristande prioritering

Stressymptom:
• Bränna ut sig för att inte tappa andras acceptans
• Ändra beslut

Stressrespons:

• Självförsvar ”Vad gjorde du … ?

Stabilitet – GRÖN

Personliga mål:
• Att upplevas som lyhörd
• Att andra mår bra

Tid ska användas till:
• Stödja andra
• Lösa konflikter
• Skapa relationer

Tidsfällor:
• Väntar på att andra ska visa vägen
• Försöka ta sig tid för många

Stressymptom:
• Undvika ansvar
• Bli irriterad
• Hålla sig i bakgrunden

Stressrespons:

• Fly från ansvar
• ”Hjälp mig”

Konformitet – BLÅ

Personliga mål:
• Att visa självkontroll
• Att minimera risker

Tid ska användas till:
• Samla och analysera fakta
• Gå på djupet
• Skapa struktur

Tidsfällor:
• Bristande känsla för hur lång tid som krävs
• Kräva för mycket information

Stressymptom:
• Beslutsförlamning
• Omständliga diskussioner av oviktiga detaljer

Stressrespons:
• Gå in i huvudet
• “Vänta lite… ”

Drivkrafter 

Vad motiveras dina medarbetare av?

För att få motiverade medarbetare måste det finnas ett klimat och ett belöningssystem på arbetsplatsen som stödjer människors personliga drivkrafter. Det som många företag glömmer bort är att pengar och bonusar inte är det enda som motiverar människor. Motivation har att göra med de inre drivkrafter som får oss att göra saker.

Ja, jag vill veta mer:

4 + 10 =

*Genom att du fyller i detta formulär samtycker du till att WIP Work In Progress lagrar de kontaktuppgifter du lämnar. Uppgifterna lagras och används för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig.