Effektivare kommunikation för ditt team

Dream Lab

Effektivare kommunikation är en slagkraftig workshop för utveckling av individer och grupper. Förbättra gruppdynamiken och stärk samarbetet, identifiera gruppens likheter och olikheter, utveckla era unika styrkor.

Metoden ger en översiktlig analys över ditt egna och andras sätt att agera självständigt och i grupp. Ni får en ökad insikt i era beteenden, kommunikations- stilar och hur ni kan använda er styrka på bästa sätt. Ni ökar förmågan att förstå och bli förstådda, därmed mer framgångsrika i alla era relationer.

Effektivare kommunikation

En slagkraftig workshop för utveckling av individer och grupper.

Resultat:

  • Ni blir kraftfulla och effektiva i er kommunikation
  • Ni förbättrar ert ledarskap och självledarskap
  • Ni förbättrar och utvecklar samarbete internt och externt

Tidsåtgång:

Ca 3 timmar

Pris:

Offert

Detta ingår:

  • Tvådelad workshop, övergripande kommunikation och gruppens sammansättning.
  • Självskattningsanalys, rapporter per individ och grupp.
  • Återkoppling med certifierad coach till hela gruppen samt personlig återkoppling.

Inriktning:

Ledningsgrupper, säljteam och projekt-/arbetsgrupper.

Jag vill veta mer:

10 + 12 =

Veronica och Jessica håller före­läsningar och kurser i kommuni­kation, stress och värdegrunder. Deras expertis är ledarskap, kommunikation, mindfulness och KBT. De är certifierade som coacher och för olika personlighetsanalyser.
Båda har mångårig erfarenhet från mediabranschen.

Veronica Carlson
veronica@workinprogress.works
Tel 0733-65 11 68

Jessica Glenmark
jessica@workinprogress.works
Tel 0707-55 34 15

*Genom att du fyller i detta formulär samtycker du till att WIP Work In Progress lagrar de kontaktuppgifter du lämnar. Uppgifterna lagras och används för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig.