Få koden till din kommunikation – individuell analys, återkoppling och coaching

Dream Lab

Gör en utvecklingsresa med en effektiv analysmetod

Pussel DISC är en kommunikationsanalys
 som beskriver olika beteendestilar. Metoden ger dig koden till varför vi agerar som vi gör. För att förstå andra behöver du först förstå dig själv. Du får ökad insikt om ditt specifika beteende och kunskap om hur du kan använda din fulla potential.

Använd dina resurser bättre

DISC använder ett tydligt och visuellt förklarande färg- kodsystem för att identifiera de olika beteendestilarna på ett överskådligt sätt. Under analys och coachning får du kunskap om din beteendestil och dina drivkrafter. Genom denna självkännedom och reflektion, öppnas nya möjligheter till att använda dina styrkor.

Användningsområden:

Underlag för personlig coachning för ledarskap eller sälj- sammanhang.

Konkreta resultat:

  • Lär dig koden till medveten kommunikation
  • Du får effektivare samarbeten
  • Få du det du vill när du vet hur andra motiveras

Tidsåtgång:

Ca 90 min

Pris:

Offert

 

Detta ingår:

  • Grundläggande DISC pusselanalys med beteendekartläggning.
  • Återkoppling med certifierad coach med genomgång av beteende och styrkor.

Jag vill veta mer:

9 + 8 =

Veronica och Jessica håller före­läsningar och kurser i kommuni­kation, stress och värdegrunder. Deras expertis är ledarskap, kommunikation, mindfulness och KBT. De är certifierade som coacher och för olika personlighetsanalyser.
Båda har mångårig erfarenhet från mediabranschen.

Veronica Carlson
veronica@workinprogress.works
Tel 0733-65 11 68

Jessica Glenmark
jessica@workinprogress.works
Tel 0707-55 34 15

*Genom att du fyller i detta formulär samtycker du till att WIP Work In Progress lagrar de kontaktuppgifter du lämnar. Uppgifterna lagras och används för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig.