Digitalstress och informationsöverflöd?

Många lever idag på gränsen. Jobbet och privatlivet flätas samman, tid för återhämtning och paus ligger sist på “todo” listan. Larm om hur hjärnan påverkas av den dagliga mängden digitala intryck kommer titt som tätt.

Vi arbetar med IW dvs Inner Work, hur du investerar i att sätta dina ramar, synsätt och metoder.
För att hitta Ditt sätt för återhämtning och kraft.

Den ständigt uppkopplade och digitala vardagen gör oss sjuka. Bruset av push notiser och messenger trådar vill ha vår uppmärksamhet dygnet runt och våra hjärnor bombas av ett ständigt pågående informationsflöde.

Vi fyller våra hjärnor med multitasking, sms, snapchat och vi ska försöka inspirera andra på sociala medier, visa att vi är engagerade, upplysta och medkännande människor. I allt detta hinner vi inte att ta den viktiga pausen för regelbunden återhämtning.

Vi vill visa er vår metod som gör att vi får ett sundare liv och en klokare inställning till hur vi tar in information

Vi berättar under en föreläsning som vi kallar – Inner Work – om fungerande metoder för återhämtning och paus – i vardagen och på jobbet.

 

PASSAR:

Ledningsgrupper, arbetsgrupper, team eller hela företag som vill få en kraftfull kombination av kunskap och praktiska övningar på återhämtning.

EFFEKTEN:

Vi ger er insikt och kunskaper i hur yttre stimuli påverkar koncentrationen och samarbetskvaliteten. När du lär dig att återhämta dig regelbundet får du mer tillgång till dina känslor, tankar och idéer. Här investerar ni i en tillvaro där ni tillsammans kan beröras på ett mer medvetet sätt, vilket stärker relationer oss människor emellan.

VARFÖR:

Psykisk ohälsa kostar inte bara pengar, utan även personligt lidande. Ur företagssynvinkel blir produktionsbortfallet mellan 40% – 60%  då en anställd inte kan leverera på topp. Att omsätta en resurs i sin personalstyrka kan kosta närmare halv miljon kronor i rekrytering, inskolning och produktionsbortfall från HR, chefer och den anställde. En privat livssituation kan kosta flera hundratusen kronor

Har ditt företag råd att inte förebygga psykisk ohälsa? På ett lättsamt och pragmatiskt sätt visar vi Er hur ni kan skapa en hållbar livssituation.

Boka en föreläsning:

5 + 8 =

Veronica och Jessica håller före­läsningar och kurser i kommuni­kation, stress och värdegrunder. Deras expertis är ledarskap, kommunikation, mindfulness och KBT. De är certifierade som coacher och för olika personlighetsanalyser.
Båda har mångårig erfarenhet från mediabranschen.

Veronica Carlson
veronica@workinprogress.works
Tel 0733-65 11 68

Jessica Glenmark
jessica@workinprogress.works
Tel 0707-55 34 15

*Genom att du fyller i detta formulär samtycker du till att WIP Work In Progress lagrar de kontaktuppgifter du lämnar. Uppgifterna lagras och används för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig.