FÖRELÄSNINGAR

Hållbarhet i arbets(livet)

Från stresspåslag till arbetsglädje – Vi ger dig kunskap om hur du kan ändra invanda mönster och beteenden. Med pragmatiska förklarings­modeller och övningar får du insikt om hur stress påverkar dig.

Vardags FLOW – mer balans i livet

Genom kunskap får vi förståelse för oss själva. I föreläsningen får du konkreta verktyg att använda som gör det lättare för dig att finna FLOW och balans. Vi lär dig mindfulness och närvaro.

Utbränd eller vidbränd?

En personlig föreläsning om utbrändhet och hur en rehabiliteringsresa kan se ut. Jessica och Veronica delar med sig av sina egna erfarenheter i livet.