Utbränd eller vidbränd?

En personlig föreläsning med Jessica Glenmark och Veronica  Carlson där fakta om kropp och hjärna blandas med
individuella stories. Hur tar man sig ur en utbrändhet? Går det?  De talar om tankens kraft och förhållningssätt till livet.
De lär er flera mindfulness och närvaroövningar.

Jessica och Veronica är experter inom, stresshantering, mindfullness och kommunikation.

 

*Genom att du fyller i detta formulär samtycker du till att WIP Work In Progress lagrar de kontaktuppgifter du lämnar. Uppgifterna lagras och används för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig.

Utbränd eller vidbränd?

12 + 9 =

Veronica och Jessica håller före­läsningar och kurser i kommuni­kation, stress och värdegrunder. Deras expertis är ledarskap, kommunikation, mindfulness och KBT. De är certifierade som coacher och för olika personlighetsanalyser.
Båda har mångårig erfarenhet från mediabranschen.

De har ett holistiskt synsätt på människan och deras coachingmetod grundar sig i anknytningsteorin.