Vardags FLOW – mer balans i livet

 

En föreläsning som ger insikter om hur våra tankar skapar vår verklighet, hur vi beter oss och varför det blir som det blir.
Vi förklarar vad stress är och hur den på verkar vår kropp och hjärna.

Under föreläsningen delar vi ut våra mindfulness övningar och förklaringar som gör att man lättare hittar FLOW i sin vardag.

Jessica och Veronica är experter inom, stresshantering, mindfullness och kommunikation.

 

*Genom att du fyller i detta formulär samtycker du till att WIP Work In Progress lagrar de kontaktuppgifter du lämnar. Uppgifterna lagras och används för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig.

Jag vill veta mer!

4 + 14 =

Veronica Carlson och Jessica Glenmark

Veronica och Jessica håller före­läsningar och kurser i kommunikation, stress och värdegrunder. Deras expertis är ledarskap, kommunikation, gruppdynamik, mindfulness, KBT och stress. Båda är certifierade som coacher och för olika personlighetsanalyser.
De har mångårig erfarenhet från mediabranschen.

De har ett holistiskt synsätt på människan och deras coachingmetod grundar sig i anknytningsteorin.