Hållbart ledarskap

 ”Ledare är människor som förväntas nå målen och samtidigt utveckla och motivera sina medarbetare”

  “3 av 10 har tillräckligt med tid för att skapa en god arbetsmiljö”.
“1 av 4 i privat sektor anser att bättre möjlighet till kompetensutveckling skulle skapa förutsättningar som chef.”
“7 av 10 chefer mår psykiskt dåligt att det går ut över deras arbete”.
“Fler mår så dåligt att de har svårt att göra färdigt sina arbetsuppgifter i tid ”
-Tidningen Chef
 

 

För att leda andra behöver du först leda dig själv!
Forskning och erfarenhet visar att alla ledare som är tydliga i sitt ledarskap når fram bättre.

Chefer och ledare som får och ger tydliga förväntningar, roller och utvecklar empatiska team, når längre. Ledare som fokuserar på människors drivkrafter ökar engagemangsnivån, drivet och skapar en generativ arbetsmiljö.

Ett gott samarbete och bra kommunikation bygger på god självinsikt som innebär medvetenhet om dina förmågor, styrkor och begränsningar. Ledarskapets grunder är självinsikt.

Utveckling av ledarskap

  • Lär dig leda team med likheter och olikheter i profil
  • Få effektivare samarbeten
  • Få saker gjorda genom att motivera andra människor

Vi arbetar med ledningsgrupper, team och projektgrupper.  

”Likheter får oss att mötas, olikheter får oss att utvecklas!”

Autentiskt ledarskapsprogram online

För ditt trygga ledarskap har vi utvecklat ett individuellt coachingprogram online 10 x 45 min 

 

TEMA – Självledarskap
TEMA – Coachande förhållningssätt

Sessions
Tillsammans lägger vi upp syfte och mål med ditt program vid vårt första tillfälle. Vi ”committar” oss till din plan för att nå mål och resultat.

Hur – Går det till?
10 x 45 min samtal online som fördelas ut över en bestämd period. De 4-6 första tillfällena ses vi regelbundet online – t ex varannan vecka De sista tillfällena blir det längre period emellan, för mer eget arbete och aktivitet.

Vi bokar ett mötesrum online och du får en ny inloggning för varje session. Vi har lagt upp kontinuitet i programmet som gör att vi har en intensivare början som sedan fasas ut. Vi ger dig förklaringsmodeller, kunskaper och övningar att träna på mellan våra bokade tillfällen.

Pragmatiskt självledarskap – eKurs

 

Under vår självvetenskapskurs i åtta delar kommer du att få olika verktyg, som du kan använda i ditt liv, inom alla olika livsområden. Vi brukar prata om livsområden som tex. arbete, familj, relationer,  osv. 

 

Jag vill veta mer:

13 + 1 =

Veronica och Jessica håller före­läsningar och kurser i kommuni­kation, stress och värdegrunder. Deras expertis är ledarskap, kommunikation, mindfulness och KBT. De är certifierade som coacher och för olika personlighetsanalyser.
Båda har mångårig erfarenhet från mediabranschen.

Veronica Carlson
veronica@workinprogress.works
Tel 0733-65 11 68

Jessica Glenmark
jessica@workinprogress.works
Tel 0707-55 34 15

*Genom att du fyller i detta formulär samtycker du till att WIP Work In Progress lagrar de kontaktuppgifter du lämnar. Uppgifterna lagras och används för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig.

Ledarskap och team

Under en heldagsworkshop tydliggörs vilken ledartyp du är. Vi ser på företagets och medarbetarnas gemensamma drivkrafter – Har vi rätt motivatorer?

Du som ledare

Utbildningen ger dig verktyg för ett mer situationsanpassat ledarskap, hur du ger återkoppling och feedback.

Du och ditt team

Workshop med team och ledare. Styrkor och utmaningar – syfte och mål för teamet. Förbättra och utveckla ert samarbete internt och externt.