Kurser för personlig utveckling, både för individ och grupper

Dream Lab

Dream LAB handlar om att hämta kraften inifrån och ut. När du känner dig själv, hur du fungerar blir det enklare att göra val och ta beslut. Tillsammans med dig hittar vi dina styrkeord som gör dina beslut– stora som små – genuina för dig. Du blir medveten om vad som är din kärna, ditt genuina jag, plattformen du står på blir stadigare.

Från Rött till Grönt

Från Rött till Grönt – beteende och närvaro är baserat på en rad olika teoretiska modeller och förklaringar ur bland annat, anknytningsteori och KBT. När livet utmanar och du inte vet hur du ska tackla vardagen och det som dyker upp. Vi har skapat en kurs för ökat välmående och medvetenhet där du får verktyg och förklaringar till varför det blir som det blir.

Få koden till din kommunikation

Kurs i olika beteendestilar – Vet du HUR du ska anpassa ditt budskap? Olika beteendestilar behöver höra olika saker för att känna trygghet, engagemang, motivation med mera. Alla individer har ofta en kombination av dessa stilar. Att tala och kommunicera på mottagarens villkor är viktigt i de flesta sammanhang. Om du kan koden för att få med dig olika beteendestilar blir du hörd av fler och kan uppnå mer.

Veronica Carlson & Jessica Glenmark

Veronica och Jessica håller före­läsningar och kurser i kommunikation, stress och värdegrunder.
Deras expertis är ledarskap, kommunikation, gruppdynamik, mindfulness, KBT och stress.
Båda är certifierade som coacher och för olika personlighetsanalyser.
De har mångårig erfarenhet från mediabranschen.

De har ett holistiskt synsätt på människan och deras coachingmetod grundar sig i anknytningsteorin.