Kurser för personlig utveckling, både för individ och grupper

Dream Lab

Dream LAB handlar om att hämta kraften inifrån och ut. När du känner dig själv, hur du fungerar blir det enklare att göra val och ta beslut. Under kursen blir Du medveten om vad som är din kärna, ditt genuina jag, plattformen du står på blir stadigare.

Hållbarhet i arbets(livet)- kurs

När livspusslet blir svårt att hantera är det lätt att känna sig som i en centrifug av måsten. Du prioriterar bort fikat, lunchpromenaden och tar dig inte tid för samtal med vänner eller kollegor. Känslan av att alltid ligga efter går inte över.

Få koden till din kommunikation

Olika beteendestilar behöver höra olika saker för att känna trygghet, engagemang, motivation med mera.  Om du har koden till kommunikation blir du hörd av fler och kan uppnå mer.
Veronica Carlson & Jessica Glenmark

Veronica och Jessica håller före­läsningar och kurser i kommunikation, stress och värdegrunder.
Deras expertis är ledarskap, kommunikation, gruppdynamik, mindfulness, KBT och stress.
Båda är certifierade som coacher och för olika personlighetsanalyser.
De har mångårig erfarenhet från mediabranschen.

De har ett holistiskt synsätt på människan och deras coachingmetod grundar sig i anknytningsteorin.