Dream LAB – hitta kraften inifrån

Dream Lab

Dream LAB handlar om att hämta kraften inifrån och ut.

När du känner dig själv, hur du fungerar blir det enklare att göra val och ta beslut mot din dröm. Tillsammans med dig hittar vi dina styrkeord som gör dina beslut– stora som små – genuina för dig.

När du hittar din sanning/mening blir dina beslut klokare, kommunikationen tydligare och din livskraft starkare. 

Du blir medveten om vad som är din kärna, ditt genuina jag, plattformen du står på blir stadigare. Metoden hjälper dig att synligöra din längtan och dröm för dig själv.  Din längtan mot något annat  startar med ett  Dream LAB. 

Att synliggöra din kärna som funnits i dig, sen du föddes, de ger dig kraft att navigera, ta beslut och prioritera. Under dagen kommer du att arbeta med övningar och reflektioner för att tydligare se vem du är och vart du är på väg. Målet är att gräva där du står, allt du vet och är, finns inne i dig. Du leds mot din dröm. Din inre längtan.

Du kommer att hitta ditt naturliga jag, din grund. Tillsammans med dig förtydligar vi dina styrkeord. Kom för att hitta mer fokus, glädje och din riktning i livet mot din dröm. Målet är att gräva där du står, allt du vet och är, finns inne i dig. Du kommer att hitta ditt naturliga jag, din grund. Tillsammans med dig förtydligar vi dina styrkeord. Kom för att hitta mer fokus, glädje och din riktning i livet!

Kursupplägg:

Vi jobbar oss igenom processen med hjälp av gemensamma sharings, med speglingar, enskilda skrivövningar och reflektioner. Vi arbetar med kunskapsöverföring under dagen. Kreativt kommer du att arbeta med din vision board under dagen, coachad enskilt av oss. Du får med dig dina styrkeord hem och redan dagen efter har du ett kraftfullt verktyg för att göra val och ta grundade beslut i ett område som du behöver utveckla. Områden att jobba med kan vara t.ex. arbete, relationer och ditt företagande.

Dagen siktar till att:

• Hitta dina styrkeord
• Vägleds av dina styrkeord
• Lev dina styrkeord

Ord om kursen:


En härlig kurs i ett öppet klimat. I tillit – fritt från dömande. Jag kom till insikt om värden som alltid varit viktiga för mig, det som fått mig att må bra, men som delvis tappats bort utefter livets väg eller som jag tidigare inte ens varit medveten om. Jag behöver dem så väl för att inte tappa bort mig själv igen, gå vilse, eller gå onödiga omvägar i livet.

Såg min längtan efter frihet.. Insåg vikten av att känna in vilken typ av motstånd jag möter inom mig. Egots broms till förändring, som behöver forceras eller intuitiv medvetenhet om något som inte är bra för mig, som är att lyssna till och följa. Insåg att jag inte har tappat allt – jag fick tillbaka kontakten med så många insikter – de finns där under ytan.

Veronica och Jessica fanns där för oss hela dagen i fullständig närvaro. Stabila som klippor. Med deras inspirerande, uppmuntrande, varliga och inkännande ledsagning kunde jag själv se bortom hinder och horisont. Se samband. Jag vågade möta mig själv.

Stort varmt tack! <3


Respekt är väldigt viktigt för mig både med arbetskollegor och i vänskap och familjerelationer. Jag hade inte skrivit upp det i relationen med mig själv. Om jag själv inte respekterar mig själv kan det vara en anledning varför jag blir så triggad när andra inte respekterar mig. Blev även väldigt tydligt vilka värdeord som bör finnas för att jag ska trivas och må bra.


För ett år sedan hade jag en längtan efter något annat. Jag visste ungefär men hade inte unnat mig tiden att tänka efter. Mina drömmar var lågprioriterade av mig, trots att försummandet av mig själv gjorde mig utmattad, ledsen och håglös. Mitt tillstånd började även gå ut över mina nära och kära. Precis då fick jag möjligheten att gå workshopen Dream Lab.

Plötsligt klarnade allt. Nu ett år senare har jag flyttat 100 mil, helt bytt livsmiljö, jobb och förhållningssätt till livet. Mycket jobb kvarstår men tack vare Work in Progress är jag på god väg mot mitt drömliv.

Petra – egenföretagare


 

Kurstillfälle Stockholm 2019

9 mars, 7 april, 21 september

Kl 10.00 – 16.45

Kursen har max 8 deltagare

Din investering  2000 kr (plus moms för företag)

Allt arbetsmaterial och fika ingår i kursen.

Anmälan och frågor om kursen (skriv kursdatum)

9 + 10 =

*Genom att du fyller i detta formulär samtycker du till att WIP Work In Progress lagrar de kontaktuppgifter du lämnar. Uppgifterna lagras och används för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig.

Veronica och Jessica håller före­läsningar och kurser i kommuni­kation, stress och värdegrunder. Deras expertis är ledarskap, kommunikation, mindfulness och KBT. De är certifierade som coacher och för olika personlighetsanalyser. Båda har mångårig erfarenhet från mediabranschen som både medarbetare och chefer.

Veronica Carlson
veronica@workinprogress.works
Tel 0733-65 11 68

Jessica Glenmark
jessica@workinprogress.works
Tel 0707-55 34 15