Få koden till din kommunikation – kurs i olika beteendestilar

Dream Lab

Vet du HUR du ska anpassa ditt budskap?

Enligt DISC-modellen, som grundades av William Moulton Marston på 1920-talet, finns det fyra beteendestilar.

Olika beteendestilar behöver höra olika saker för att känna trygghet, engagemang, motivation med mera. Alla individer har ofta en kombination av dessa stilar. Att tala och kommunicera på mottagarens villkor är viktigt i de flesta sammanhang. Om du kan koden för att få med dig olika beteendestilar blir du hörd av fler och kan uppnå mer.

I modellen beskrivs de fyra beteendestilarna av en färg. Super-förenklat kan man säga att: Röda personer har en dominant beteendestil, de Gula är inspirerande, de Gröna är stödjande och Blåa personer gillar struktur och fakta.

 

Konkreta resultat:

 • Lär dig koden till medveten kommunikation
 • Du får effektivare samarbeten
 • Få det du vill när du vet hur andra motiveras

Innan kursen:

 • Du gör DISC-analysen, tar ca 10 minuter ONLINE

Under kursen:

 • Alla får sin personliga rapport
 • Färgernas betydelse och interaktion med varandra
 • Vilken färg har motparten?
 • Hur möter jag människor med andra färger?

  Ord om kursen:


  Proffsig presentation med levande inslag av case och bra övningar. Högt personligt engagemang och bra liknelser från vardagen.


  Jättebra och trevlig dag i avslappnad positiv miljö! Efteråt har jag nu huvudet fullt av färgkombinationer och funderingar på kommunikation både privat och i arbetslivet!

Du får dokumentation i pdf-format och personlig återkoppling/coaching 60 minuter (telefon) efter genomförd kurs.
Vill du ha faktura, säg till när du anmäler dig.

Pris 3500 kr (plus moms för företag)

Plats: Kindstugatan 1, Gamla Stan

Använd formuläret för anmälan eller frågor:

*Genom att du fyller i detta formulär samtycker du till att WIP Work In Progress lagrar de kontaktuppgifter du lämnar. Uppgifterna lagras och används för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig.

Koden till din kommunikation

15 + 4 =