Termometern – kommunikation

Kommunikation är en förutsättning för bra resultat och effektivitet. Att utöva ledarskap utan att kommunicera
effektivt är inte möjligt. Den kommunikative ledaren tar reda på vad hans grupp, avdelning eller företag tycker om
hans/hennes sätt att kommunicera. Termometern kommunikationsundersökning är enkel att använda och flexibel för dig
som vill ha lättolkade svar. Undersökningen kan förändras och anpassas efter ditt företags specifika behov.

Termometern – Användning

En bra kommunikation är en förutsättning för framgång både ur lönsamhets- och hälsosynpunkt. Termometern
kommunikation är en undersökning som används för att mäta hur bra vi är på att kommunicera inom företaget/organisationen.
Att regelbundet genomföra en kommunikationsundersökning är ett bra sätt att hålla kommunikationskanalerna öppna inom företaget.

Kommunikationsundersökningen:

  • är anonym
  • innehåller 25 frågor
  • visar resultatet i överskådliga diagram

Termometern – klimatanalys

Termometern är en undersökning för att mäta det interna klimatet på företaget. Att regelbundet genomföra
en klimatundersökning är också ett bra sätt att utvärdera effekter av olika förbättrings- och utbildningsinsatser.
Ett bra arbetsklimat är en förutsättning för framgång både ur lönsamhets och hälsosynpunkt. En klimatundersökning
ger en bild av både vad som fungerar bra och vad som kan behöva utvecklas i företaget eller organisationen/avdelningen.

Termometern – Användning

Ett bra arbetsklimat och nöjda kunder är förutsättningar för framgång både ur lönsamhets- och hälsosynpunkt.
Termometern är en undersökning som används för att mäta det interna klimatet på företaget och det externa klimatet
hos kunderna. Att regelbundet genomföra en klimatundersökning är också ett bra sätt att utvärdera effekter av olika
förbättrings- och utbildningsinsatser.

Termometeranalysen

  • är anonym
  • innehåller 40 frågor
  • visar resultatet i överskådliga diagram

Termometern

1 + 11 =