Termometern – kommunikation

Kommunikation är en förutsättning för bra resultat och effektivitet. Att utöva ledarskap utan att kommunicera effektivt är inte möjligt. Den kommunikative ledaren tar reda på vad hans grupp, avdelning eller företag tycker om hans/hennes sätt att kommunicera. Termometern kommunikationsundersökning är enkel att använda och flexibel för dig som vill ha lättolkade svar. Undersökningen kan förändras och anpassas efter ditt företags specifika behov.

 

Termometern – Användning

En bra kommunikation är en förutsättning för framgång både ur lönsamhets- och hälsosynpunkt. Termometern
kommunikation är en undersökning som används för att mäta hur bra vi är på att kommunicera inom företaget/organisationen.
Att regelbundet genomföra en kommunikationsundersökning är ett bra sätt att hålla kommunikationskanalerna öppna inom företaget.

 

Kommunikationsundersökningen:

  • är anonym
  • innehåller 25 frågor
  • visar resultatet i överskådliga diagram

Termometern – klimatanalys

Termometern är en undersökning för att mäta det interna klimatet på företaget. Att regelbundet genomföra en klimatundersökning är också ett bra sätt att utvärdera effekter av olika förbättrings- och utbildningsinsatser. Ett bra arbetsklimat är en förutsättning för framgång både ur lönsamhets och hälsosynpunkt. En klimatundersökning ger en bild av både vad som fungerar bra och vad som kan behöva utvecklas i företaget eller organisationen/avdelningen.

 

Termometern – Användning

Ett bra arbetsklimat och nöjda kunder är förutsättningar för framgång både ur lönsamhets- och hälsosynpunkt. Termometern är en undersökning som används för att mäta det interna klimatet på företaget och det externa klimatet hos kunderna. Att regelbundet genomföra en klimatundersökning är också ett bra sätt att utvärdera effekter av olika förbättrings- och utbildningsinsatser.

 

Termometeranalysen:

  • är anonym
  • innehåller 40 frågor
  • visar resultatet i överskådliga diagram

Jag vill veta mer:

9 + 10 =

Veronica och Jessica håller före­läsningar och kurser i kommuni­kation, stress och värdegrunder. Deras expertis är ledarskap, kommunikation, mindfulness och KBT. De är certifierade som coacher och för olika personlighetsanalyser.
Båda har mångårig erfarenhet från mediabranschen.

Veronica Carlson
veronica@workinprogress.works
Tel 0733-65 11 68

Jessica Glenmark
jessica@workinprogress.works
Tel 0707-55 34 15

*Genom att du fyller i detta formulär samtycker du till att WIP Work In Progress lagrar de kontaktuppgifter du lämnar. Uppgifterna lagras och används för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig.