Motivation och drivkrafter

Drivkraftsanalysen Moroten

– Vad motiverar dig och din arbetsgrupp ?

Drivkraftsanalysen Moroten är ett bra sätt att gå vidare. Analyserna kan ge svar på hur ledare och medarbetare fungerar tillsammans och belysa var eventuella samarbetssvårigheter kan finnas.

Drivkraftsanalysen Moroten är en analys som används för att ta reda på vad som motiverar olika människor i arbetslivet. Det är ett användbart hjälpmedel i många situationer där människors olikheter har betydelse t.ex. vid rekrytering, grupputveckling, ledarutveckling, säljutveckling och kommunikation. Resultatet belyser vilka motivationsfaktorer som är starka, respektive svaga hos individen. Moroten är ett bra komplement till Pussel DISC.

Ensize drivkraftsanalys Moroten bygger till viss del på Dr. Eduard Sprangers (1882-1963) tankegångar i boken ”Types of men” (1928), där han identifierar olika faktorer som ger svar på varför människor handlar som de gör. Där beskrev han sex attityder som påverkar våra val av handlingar. Han ansåg att attityderna var hierarkiska och att varje persons två starkaste attityder skulle påverkade de andra fyra, olika mycket. Valet av en handling skulle enligt Spranger hämtas ur de två starkaste attityderna.

Användningsområden:

  • Motivation
  • Utvecklings -och lönesamtal
  • Rekrytering

Jag vill veta mer om Moroten

3 + 10 =

*Genom att du fyller i detta formulär samtycker du till att WIP Work In Progress lagrar de kontaktuppgifter du lämnar. Uppgifterna lagras och används för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig.