Motivation och drivkrafter

Hur vet du vad du och dina medarbetare brinner för?

Är det självförverkligande, inflytande eller pengar? När du vet det, är det lättare för dig att motivera dem i det dagliga arbetet.
De som känner sig motiverade på sin arbetsplats upplever mer arbetsglädje.

 

– Vad motiverar dig och din arbetsgrupp?
 

Drivkraften syns inte på ytan, utan är något som är en av de underliggande krafterna. Den inre motorn till varför vi går till arbetet.

Vi märker att det är många som inte är medvetna om vad de drivs av.

Efter att vi har gjort en drivkraftsanalys och har ett återkopplingssamtal kring drivkrafter får personen insikt i vad de drivs av, vad som får dem att bli motiverade. ”What makes them tick”

 

Användningsområden:

  • Motivation
  • Utvecklings -och lönesamtal
  • Rekrytering

Jag vill veta mer:

12 + 10 =

*Genom att du fyller i detta formulär samtycker du till att WIP Work In Progress lagrar de kontaktuppgifter du lämnar. Uppgifterna lagras och används för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig.