Work In Progress - makes communication work

”Vi inspirerar till ett hållbart inre och yttre ledarskap”

Vår vision är att arbeta med hälsofrämjande arbete hos företag och

organisationer, där fokus är att öka livsstilskompetensen

hos de som arbetar där.

Vi hjälper er att öka motivationen, skapa förutsättningar för ett

självledarskap och ger er verktyg för ökat resultat.

Tjänster

Ledarskapsutveckling

Behöver du stärka ditt ledarskap? Vill du känna dig mer trygg som ledare? Vi utvecklar dig i din ledarroll. 

Teamutveckling

Vill du stärka ditt team? Behöver teamet förbättra sin kommunikation? Vi hjälper dig att utveckla trygga team.

Personlig utveckling

Vill du få bättre självkänsla? Behöver du verktyg? Vi hjälper dig att få nya perspektiv på dig själv.

Utbildning

Diplomeringskurs i Stresshantering 

Vi vet att många har svårt att prioritera sig själva och sin tid. Det kan vara svårt att gå iväg en gång i veckan för att delta i gruppaktiviteter för stresshantering.
Vi erbjuder dig en möjlighet att tillsammans med oss genomföra en privat stresshanterings kurs under 10 veckor.

Stresshanteringskurs

Våra kunder säger:

Work in Progress har varit ett stort stöd under vår tillväxtfas. Vi på TBS Media har stor glädje av deras begreppsapparat. Vi fick konkreta verktyg att använda för att höja motivation, engagemang och skapa insikter i våra olika kommunikationsstilar. Resultatet handlar i stor utsträckning om att och hur verktygen används inte bara att vi i organisationen fått tillgång till dem.

/Christian Forsman, Ägare TBS Mediabyrå

Med lekfullhet guidar Work In Progress oss till ökad förståelse för oss som ledningsgrupp och som individer utifrån de fyra färgernas betydelse. Workshopen med Veronica och Jessica har gett oss ett utgångsläge att fortsätta utvecklas tillsammans, viket ger en god grund för reflekterande samtal och fortsatt utveckling, både för gruppen och individen. Ett reflektionsarbete och lärande som i själva verket aldrig kommer ta slut

Alexander Clemenson / Tidigare Verksamhetschef RFSL

Vi har alla fått en förståelse för varandras olikheter och styrkor/svagheter med de olikheterna. Den negativa energin som då fanns kring egna tolkningar av kollegor, kunder, leverantörer neutraliserades och jag tror gjort alla individuellt till lite bättre människor. Både i jobbet och privat.  Veronica & Jessica har öppnat våra ögon och drivit processerna framåt på ett föredömligt sätt.

/Olle Borgstav – VD TBS Mediabyrå

Work in Progress har förmågan att med värme och kärlek förmedla värdefulla verktyg och olika synsätt på hur stress påverkar kommunikation, beteende och relationer. Workshopen gav oss större insikt hur vi hanterar situationer av stresspåslag samt hur vi vänder oro och rädslor till lust och tillit. Inom oss själva och till varandra. Allt i syfte att leva mer hållbart som individ och grupp.

Lotta Nordström, Ordförande Q80

Er föreläsning väckte en hel del tankar och gav oss verktyg. Det var uppskattat att företaget satsar på hälsa och är ett signalvärde på företagets engagemang och att vi ska må bra – win win!

KS – Head of Department

Work In Progress är:

Jessica Glenmark

Jessica Glenmark

Kursledare, certifierad coach
Specialområde:
Stress och kommunikation

jessica@workinprogress.works
Tel 0707-55 34 15

Veronica Carlson

Veronica Carlson

Kursledare, certifierad coach
Specialområde:
Karriär och kommunikation

veronica@workinprogress.works
Tel 0733-65 11 68

Kontakta oss:

 

1 + 4 =

*Genom att du fyller i detta formulär samtycker du till att WIP Work In Progress lagrar de kontaktuppgifter du lämnar. Uppgifterna lagras och används för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig