Work In Progress

Kommunikation är vägen till framgång

 

Vi brinner för

Att utbilda trygga ledare för ett hälsosamt och holistiskt ledarskap
Att att samtalet ska fungera och att medarbetaren ska kunna leda sig själv

 

 

God kommunikation väg till

 Bättre ledarskap
Tryggare organisation
Vi vet att nyckeln till framgång går genom ren kommunikation

DIALOG

BETEENDE

RELATION

VÅR METOD

Kunskap

Nulägesanalys –  vi tar temperaturen och undersöker klimatet och kulturen på företaget. Ett lyckosamt samarbete börjar med att ta reda på mer vart ni befinner er och vart ni är på väg. Det kan liknas vid en navigering där vi vet koordinaterna och sätta kurs mot mål. Analysen ger er kunskap om hur ni kan förbättra er kommunikation och samarbete internt och externt.

Insikt

Vi tar fram en strategi för hur vi tillsammans ska navigera på utvecklingsresan. Det insiktsdrivna arbetet skapar förståelse för det egna beteendet och förståelse för andra. Vilket ger en mer holistisk syn på sig själv, medarbetarna och företaget.

Trygghet

Genom olika aktiviteter tar vårt arbete er fram genom processen. Kunskapen och insikterna ger medarbetare och ledare trygghet att skapa en arbetskultur och arbetsklimat som är mer hållbart. Koden till kommunikation, tydligt ledarskap ger företaget en ny gemensam grund att stå på.

”Er föreläsning väckte en hel del tankar och gav oss verktyg. Det var uppskattat att företaget satsar på hälsa och är ett signalvärde på företagets engagemang att vi ska må bra – win win!”

Jessica Glenmark

Jessica Glenmark

Kursledare, certifierad coach
Specialområde:
Stress och kommunikation

Veronica Carlson

Veronica Carlson

Kursledare, certifierad coach
Specialområde:
Karriär och kommunikation

Kontakta oss:

 

6 + 13 =

*Genom att du fyller i detta formulär samtycker du till att WIP Work In Progress lagrar de kontaktuppgifter du lämnar. Uppgifterna lagras och används för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig