Om Work In Progress

Work in Progress – Makes it work

 

Vilka är vi?

Bakom Work in Progress hittar man Jessica Glenmark och Veronica Carlson

Vår vision är att arbeta med hälsofrämjande arbete hos företag och organisationer där fokus är att öka livsstilskompetensen hos de som arbetar där. Det gör vi genom att förbättra den sociala och organisatoriska arbetsmiljön. Vi har ett holistiskt perspektiv dvs vi ser hela människan.

Vår övertygelse är att vi når vår fulla potential när kropp, tanke och själ är i samklang.

Med målet i sikte skapar vi en större förståelse för vad som gör oss välmående och hållbara samt skapa förutsättningar för chefer och medarbetare att aktivt arbeta tillsammans med friskfaktorer som:

  • Kunskap om stress
  • Mentalisering om stress
  • Kommunikation
  • Psykologisktrygghet

 

Genom arbete med exempelvis TBS Media, RFSL, Nordlo har vi arbetat med ledarskapsutveckling, teamutveckling och personlig utveckling.

Vi stödjer företag och organisationer att förstå varandras likheter och olikheter, förbättrar dialogen internt och externt samt förbättrat arbetsmiljöklimatet för många. Vi arbetar med hur vårt beteende och stress påverkar vår förmåga till att samarbeta framgångsrikt.

Med stort engagemang, inlyssnande och expertis inom dessa områden drar vi workshops eller utvecklingsprocesser i hamn med säker och öppen hand. Båda är certifierade som coacher och för olika personlighetsanalyser. Vi har ett holistiskt synsätt på människan och vår coachingmetod grundar sig i anknytningsteorin och KBT.

 

När det gäller personlighetsanalyser arbetar vi med Ensize AB och TalentQ.

 

 

➤Vår Vision – WIP vill bidra till trygga och hållbara organisationer. Skapa positiva effekter hos de som arbetar där. Vi vill sprida medvetenhet på planeten för alla individer.

➤Vår Mission – WIP ska utbilda individer inom beteende och stress samt inspirera i hållbart inre ledarskap i våra olika kanaler.