Personlig utveckling

Workshops och kurser

Stresshanteringskurs

Öka din livsstilskompetens och wellbeing

Vi vet att många har svårt att prioritera sig själva och sin tid. Det kan vara svårt att gå iväg en gång i veckan för att delta i gruppaktiviteter för stresshantering.

Vi erbjuder dig en möjlighet att tillsammans med oss genomföra en hälsofrämjande kurs under 10 veckor där du höjer din livsstilskompetens
och lär dig hantera livets olika maningar.

Syfte och mål med kursen: Vi lär dig konkreta verktyg, metoder och förhållningssätt för att hindra ohälsosam stress och hitta inre lugn. Främja avspänning och återhämtning och strategier för självomsorg. Vi undersöker hur inre tankar, känslor och handlingar bidrar till en självbild som är ohjälpsam för vår hälsa.

Kursinnehåll
Stress – Du och din stress
Stress – Du och andras stress

Vi skapar under programmets gång en större förståelse för vad som gör oss välmående och hållbara samt ökar dina förutsättningar för att aktivt arbeta med wellbeing och hållbarhet

I programmet ingår:

 1. Vad är stress
 2. Autonomanervsystemet- flykt, kamp och bromsen
 3. Effekten av stress och dess konsekvenser
 4. Hurry Sickness
 5. Återhämtning, sömn, andning, närvaro
 6. Medveten Närvaro, Självmedkänsla
 7. Meditationer, självskanning stress
 8. Handlingsplan
 9. och 10 Integrering och diplomering

Du bokar en timme med oss varje vecka. Programmet genomförs med en av oss coacher via onlineplattform. Vi inleder och avslutar kursen med ett väl beprövat stresstest. I kursen ingår kursmaterial och reflektionsövningar, du får diplom efter genomförd utbildning.

Vi är certifierade coacher inom olika beteendeterapier och anknytning. Efter den här kursen har du de verktyg du behöver för att skapa ett balanserat och hållbart arbets- och privatliv.

Vill du ha mer information ?
Kontakta: jessica@workinprogress.works.Tel 0707-55 34 15

Din investering: 8.300 kr (ex moms)

Betalningen kan delas upp på två tillfällen.

 

 

Coach på jobbet

Nya arbetssätt kommer att kräva mer öppenhet och mer kommunikation. Behöver du hitta verktyg för det?

Vi kan hjälpa dig att hjälpa dina medarbetare tatt må bra trots förändringar.

Coach på jobbet innebär att företaget väljer att anlita oss regelbundet, då vi coachar medarbetarna.

Samtalen kan användas till att öka förståelse för stress och beteende. Medarbetarna får verktyg för stresshantering som är en stor del i självledarskapet.
Coachningen kan beröra relationer på arbetsplatsen, genomförande av arbetsuppgifter, prioriteringar eller annat som medarbetaren vill förbättra.
Det ger förutsättning för reflekterande samtal och fortsatt utveckling för individen.

Medarbetarna får på ett enkelt sätt tillgång till samtal med en professionell coach.

Hur går det till?

TID: Avtalas individuellt med din coach.
PLATS: På arbetsplatsen eller via digitalvideotjänstplattform

Samtalen leder till resultat

 • Förbättra interna relationer
 • Hållbarhet utifrån ett stressperspektiv
 • Förbättrad förmåga att leda sig själv i arbetet
 • Förbättrad kommunikationsförmåga

Alla samtal är konfidentiella och vi blir en trygg samtalspartner som kan hjälpa och stödja upp där medarbetaren behöver.

Vår metod
Vi arbetar interaktivt och skräddarsyr samtalen efter klientens behov

 

 

Bli coachad privat

Bli coachad privat vi arbetar interaktivt och skräddarsyr samtalen efter dina behov. Ofta kombineras olika moderna terapimetoder, tex anknytningsteorin, kognitiv beteendeterapi eller compassion behavioral therapy.

Vår specialkomtetens är inom uppväxttrauma, präglingar, närvaro och kärleksrelationer. Vid traumabearbetning använder vi metoder som EFT och Matrix Reimprinting.

Samtalen kan användas till att förstå sina undermedvetna överlevnadsstrategier, lära sig se och förstå sina beteenden och få verktyg för att skapa en förändring.

En del samtal handlar om att lära sig hitta ett hållbart sätt att leva, andra handlar om att byta karriär. Vissa använder samtalen som en del i en rehabiliterings resa efter utmattning.

Hur går det till?

TID: Avtalas individuellt med din coach.
PLATS: Telefon eller vid din dator via zoom

Samtalen leder till resultat

• Ökad självkänsla och självvetenskap
• Förnyad självinsikt
• Förbättrad förmåga att leda dig själv

Du får mer energi, du i hittar din inre motivation och engagemang. Du får pragmatiska verktyg som ger dig  en bra balans och kraft i vardagen. Ett samtal räcker ibland, men för bestående förändring erbjuder vi olika program.

Alla samtal är konfidentiella, det som sägs i rummet stannar där.

Vår metod
Vi arbetar interaktivt och skräddarsyr samtalen efter ditt behov

 

Anknytningskurs för coacher

En kurs i anknytningsteori – Förstå dina relationer

Två dagars kurs med föreläsning, diskussion och egen upplevelse.

För vem:
Yrkesverksamma coacher eller arbetar med utveckling av människor.

För dig som vill förstå dig själv, din egen bakgrund, förstå relationer och relationsproblem och i relation till dina klienter.

Utbildning:
Hur barndomens präglingar formar dig som person och din roll som coach. Orsak och verkan.

 1. Hur barndomens upplevelser formar dig som person.
 2. Hur du som vuxen har olika relationsmönster, hur dina anpassningar präglar ditt liv och dina relationer.
 3. Vad jag gör jag automatiskt och hur skapar jag en förändring?

Du kommer att lämna kursen med insikter om ditt eget livsmönster och du får kunskaper att möta dina klienter i en ny dimension.

Anknytningsteorin med dess olika mönster

Präglingar
Vad är Trygg Bas?
”Test” på din anknytningsstrategi
Utbrändhet & Anknytning
Coping strategier

En pragmatisk och praktisk utbildning om anknytning.

 • Påverkar återhämtning
 • Bekräftelsebehovet
 • Gränssättning

 

Vi ger dig verktyg att identifiera vilka livsmanus som gör att gränssättning, återhämtning och mina egna behov står längst ned på listan.

Så du kan stödja dina klienter till hälsosamma vanor och balanserat liv.

 

Datum

TID:
10-17

PLATS:
Trosa Stadshotell
Boende bokas separat

Pris
5500 kr (plus moms) Ingår förmiddags- lunch och eftermiddagsfika båda dagarna.

Vi har max 8 platser på denna kurs. Säkra din plats nu genom att anmäla dig till jessica@workinprogress.works

 

Pragmatiskt Självledarskap eKurser

Pragmatiskt Självledarskap och fyra temaområden

Genom våra kurser som vi kallar Pragmatiskt Självledarskap får du konkreta metoder och unika verktyg för att få kunskap och insikter om dig själv. Du kan gå hela kursen, eller fokusera på valda delar.

 • Stress
 • Triggers
 • Relationer
 • Konflikter

När du får kunskaper om dig själv skapas trygghet och tillit. När du tar ansvar för dina behov,  stärker du din självkänsla och får självvetenskap.

Du kommer att bli bättre på att hantera stress, lära dig prioritera, och lära dig mer om närvaro. Du stärker din självkänsla, ökar din motivation och får verktyg för bestående förändring!

Vi vet att en känsla, en insikt ger nytt perspektiv. Vi vill ge ett avtryck som stannar och en utveckling som består. Verktyg för dig som ibland eller ofta upplever att det är ”lite för mycket” på gång.

Under vår självvetenskapskurs i åtta delar kommer du att få olika verktyg, som du kan använda i ditt liv, inom alla olika livsområden. Vi brukar prata om livsområden som tex. arbete, familj, relationer osv.  Genom egen reflektion, insiktsarbete och träning kommer du att lära dig nya förhållningssätt till dig och din omgivning.

Du får meditationsövningar för att öka din närvaro och sänka nivåerna av kortisol & noradrenalin i kroppen

Du får metoder och verktyg som du kan använda för att hantera dina relationer och tydliggöra för dig själv vad du behöver göra för att skapa en förändring för dig

Förklaringsmodeller du får:

1. Sortera
2. Konen
3. Din business
4. Triggers
5. Relationsmodellen
6. Återhämtning
7. Drama
8. Medveten närvaro

 

Pris: 990 kr (8 delar)

(För företag tillkommer moms)

 

 

 

Mycket bra, tänkvärt och presenterat på ett bra och lättbegripligt sätt!! Jag behöver dessa redskap! Arbetar med barn, föräldrar och samtal men, har saknat redskap för min egen del. //Jeanette Åhlén

Jessica har givit mig bra verktyg för att hantera stress både i arbetet och privat. Jessica har hjälpt mig att inse att även ”lugna värden” är värdefulla och njutningsfulla, att inte tacka ja till allt utan att skala ner i tillvaron så det blir mer  kvalitet varvat med återhämtning. Genom våra samtal har jag fått bättre självkänsla och fått hjälp att inse att jag duger som jag är. Hoppas att fler tar din värdefulla hjälp. // Karin

Kursledare, certifierad coach
Specialområde:
Stress och kommunikation

Jessica Glenmark
jessica@workinprogress.works

Tel 0707-55 34 15

 

Att ge sig själv en person som kan se/vända perspektiv är guld värt. I mötet med Veronica är hela ditt bagage/livstrassel välkommet. Det du ger dig själv genom samtal med Veronica öppnar upp. Du kan använda samtalet till att klargöra det som är väsentligt i tillvaron, härifrån och framåt. Den förmågan och kompetensen som Veronica delar med sig av är den Kraftkällan som finns även för dig. //Ann-Sofi

Kursledare, certifierad coach
Specialområde:
Karriär och kommunikation

Veronica Carlson
veronica@workinprogress.works
Tel 0733-65 11 68