Ledarskapsutveckling

Coachande ledarskap för den moderna arbetsplatsen

Även om du har den bästa arbetsplatsen, under ytan finns ofta utbrändhet, konflikter och bristande engagemang. Fortbildning av den formella ledarna att gå från ”boss” till att vara mer coachande ” gör att många organisationens knutar kan lösas upp.

Det är en vanlig tröskel att det ses som en kostnad i företaget snarare än som en investering i företaget. Bristande ledarskap är en del av den forskning som gjorts kring arbetsmiljöproblematik, andra delar är psykologisk trygghet, meningsfullhet och självledarskap.

Genom oss får du verktyg för ett coachande ledarskap. Du får metoder för att hantera din stress. Du blir trygg, reflekterande och inspirerande som ledare.

Du utvecklar ditt ledarskap genom vår facilitering, workshops och ledarskapsutbildning.

Självinsikt är grunden till autentiskt ledarskap. För att kunna leda andra människor måste du först och främst veta vem du själv är. Vilka värderingar tror du på, vilken är din vision – och är du beredd att vara den förändring som du vill se hos andra? Ett coachande ledarskap leder till att medarbetarna presterar bättre, tar ansvar för att nå uppsatta mål.

För att vara en autentisk ledare behöver du besvara fyra högst individuella frågor:

 • Vem är jag?  – Mina styrkor och svagheter.
 • Varför finns jag till?  – Mitt syfte.
 • Vart är jag på väg? –  Min vision.
 • Vad tror jag på?  – Vilka är mina värderingar?

 

Kunskapsområden som du behöver bemästra:

 • Verktyg och metoder för att coacha dina medarbetare
 •  Kunna motivera dig själv och andra
 • Hantera situationsanpassad kommunikation
 • Veta vad vad du får energi av och vad som drar energi (energitjuvar)

I våra samarbete med ledare ser vi följande effekter:

 • Ökad kännedom om sitt och andras beteende och agerande
 • Trygghet i ledarrollen
 • Utvecklad kommunikation med andra arbetet och privat 
 • Kunskap om gränssättning och sortering
 • Insikt i att kunna använda sina styrkor bättre
 • Förståelse för upplevda hinder som påverkar och energitjuvar
 • Verktyg för att coacha medarbetare

Jessica Glenmark och Veronica Carlson utbildar inom beteende, stress och kommuni­kation. Inspirerar till hållbart ledarskap för såväl individ som företag. Certifierade som coacher och för olika beteendeanalyser

Jessica Glenmark
jessica@workinprogress.works

Tel 0707-553415

Veronica Carlson
veronica@workinprogress.works
Tel 0733-651168