Ledarskapsutveckling

Work In Progress – makes it work

 

Även om du har den bästa arbetsplatsen, under ytan finns utbrändhet, konflikter och bristande engagemang. Fortbildning av de formella ledarna att gå ifrån ”boss till att vara mer coachande” gör att många av organisationens knutar kan lösas upp.

Det är en vanlig tröskel att det ses som en kostnad i företaget snarare än som en investering i företaget. Bristande ledarskap är en del av den forskning som gjorts kring arbetsmiljöproblematik, andra delar är psykologisk trygghet, meningsfullhet och självledarskap.

Genom oss får du verktyg för ett coachande ledarskap. Du får metoder för att hantera din stress. Du blir trygg, reflekterande och inspirerande som ledare.

Du utvecklar ditt ledarskap genom vår facilitering, workshops och ledarskapsutbildning.

Vi bjuder på vår kunskap!

Vill ni bli mer lönsamma och samtidig vara en hållbar arbetsplats. Vi vet hur!
Vi kan och vill hjälpa er, vi bjuder på våra första tips. Boka in ett 30 min rådgivningsmöte.
Berätta för oss var ni befinner er och vart ert fokus ligger just nu.

 

Coachande ledarskapsutbildning

Självinsikt är grunden till autentiskt ledarskap. För att vara en autentisk ledare behöver du besvara fyra högst individuella frågor:

  • Vem är jag?  – Mina styrkor och svagheter.
  • Varför finns jag till?  – Mitt syfte.
  • Vart är jag på väg? –  Min vision.
  • Vad tror jag på?  – Vilka är mina värderingar?

 

För att kunna leda andra människor måste du först och främst veta vem du själv är. Vilka värderingar tror du på, vilken är din vision – och är du beredd att vara den förändring som du vill se hos andra?

Du behöver ha självinsikt och EQ* (*förmåga att kunna handskas med egna och andras känslor, ha relationer, motivera sig själv och vara empatisk)

Den hjälper dig att förstå dina styrkor och svagheter. Du kan prestera högt med dina styrkor, men du behöver vara medveten om dina  utvecklingsområden. För att veta i vad och när du behöver ta hjälp eller omge dig med rätt människor.

För ditt trygga ledarskap har vi utvecklat ett individuellt coachingprogram online 10 x 45 min

TEMA – Självledarskap
TEMA – Coachande förhållningssätt

Sessions

Tillsammans lägger vi upp syfte och mål med ditt program vid vårt första tillfälle. Vi ”committar” oss till din plan för att nå mål och resultat.

Hur – Går det till?

10 x 45 min samtal online som fördelas ut över en bestämd period. De 4-6 första tillfällena ses vi regelbundet online – t ex varannan vecka. De sista tillfällena blir det längre period emellan, för mer eget arbete och aktivitet.

Vi bokar ett mötesrum online och du får en ny inloggning för varje session. Vi har lagt upp kontinuitet i programmet som gör att vi har en mer intensiv början som sedan fasas ut. Vi ger dig förklaringsmodeller, kunskaper och övningar att träna på (soft skills) mellan våra bokade tillfällen. Du skapar en egen handlingsplan för din fortsatta utveckling.

Vill du ha mer information ?
Kontakta: veronica@workinprogress.works  Tel 0733-65 11 68

Investering : 15.000 kr (ex moms)

Betalning kan delas upp på två tillfällen.

Jessica Glenmark och Veronica Carlson utbildar inom beteende, stress och kommuni­kation. Inspirerar till hållbart ledarskap för såväl individ som företag. Certifierade som coacher och för olika beteendeanalyser

Jessica Glenmark
jessica@workinprogress.works

Tel 0707-553415

Veronica Carlson
veronica@workinprogress.works
Tel 0733-651168