Ledarskapsutveckling

Work In Progress – makes it work

Genom oss får du verktyg för ett coachande ledarskap. Du får metoder för att hantera din stress.
Du blir trygg, reflekterande och inspirerande som ledare.

Du utvecklar ditt ledarskap genom vår facilitering, workshops och ledarskapsutbildning.

 

 

Det Digitala och Hybrida Ledarskapet

i samarbete med We Are Laja

 

Det Digitala och Hybrida Ledarskapet 

Att leda sig själv och andra har det senaste året fått en ny innebörd. Vi går nu in i en ny arbetsvardag, post-corona. Vi kommer att ses fysiskt, digitalt och i hybridform. Det är nu vi skapar framtidens arbetsvardag; alla val vi gör kommer att påverka hur vår arbetsvardag ser ut och fungerar nu och framåt. Hur vill vi leda oss själva och andra? Och hur omfamnar vi den nyvunna flexibiliteten samtidigt som vi gör medvetna val för ökat välmående, kreativitet och hållbarhet över tid?

Tillsammans med  We Are Laja  bjuder vi nu in till kursen Det Digitala och Hybrida Ledarskapet. En kurs där du både kommer att få ta del av förklaringsmodeller och verktyg och där vi kommer att använda oss av samtalet som metod för reflektion. Målet är att du landar i insikter som utvecklar ditt ledarskap – tillsammans med de andra kursdeltagarna. Vi kommer även att kombinera tid framför skärmen med stunder då du inbjuds att reflektera offgrid. 

 

Du får kunskap och praktiska metoder i: 

 Utbildningstillfälle 1: Styra och leda, vad är vad egentligen? 

Vi utforskar vad ledarskap egentligen är, vem jag är som ledare, hur och vilka mina medarbetare är och hur jag praktiserar mitt ledarskap. Vi talar om distans- och individanpassat ledarskap, vad det betyder och hur vi kan använda oss av det. Grunderna i kommunikation och olika sätt att kommunicera får du kunskap om. 

Vi knyter an till den nya arbetsvardagen, vilka nya möjligheter och utmaningar som uppstår för mig som ledare i att leda på distans. Du får verktyg för ett effektivt och smart ledarskap.
 

Du får med dig följande verktyg:

 • Reflektion för självinsikt om Mitt Ledarskap
 • Modell för Framgångsrik Kommunikation
 • Metod för Coachandeförhållningssätt


Utbildningstillfälle
2: Engagemang och inkludering, hur får både jaget och laget plats? 

Vi utforskar hur vi skapar engagemang, inkludering och tillit i den hybrida organisationen. Vi går djupare in i vad forskningen säger om leda på distans, virtuella team, digitala möten och tillitsbaserat ledarskap. Vi delar med oss av de senaste forskningsrönen vad gäller hjärnan, beteende och förändring. Och så utforskar vi hur “korridorskreativiteten” kan skapas på nya sätt i den hybrida organisationen.
 

Du får med dig följande verktyg:

 • Mötesmetodik för digitala och hybrida möten.
 • Metoder för att skapa närvaro och fokus.
 • Metoder för att skapa snabba, kreativa möten.

Utbildningstillfälle 3: Social hållbarhet, hur skapar (och mäter!) vi hälsa och välmående? 

Vi utforskar vad social hållbarhet faktiskt betyder och hur vi skapar förutsättningar för oss själva och våra medarbetare att vara hållbara över tid. Vi undersöker vi vilka faktorer som bidrar till ökat välmående inom organisationen och hur vi säkerställer att vi själva och våra medarbetare mår bra. Vi talar om vardagsglädje, förundranseffekt, självledarskap och att skapa liv och business i samklang med varandra.

Du får med dig följande verktyg:

 • Model för personligt bokslut.
 • Underlag för medarbetarenkät med fokus på hälsa och välmående.
 • Metoder för ökat självledarskap.

 

Övrigt
Under utbildningen kommer du att få utveckla din egen ledarskapsvision med handlingsplan som du kan tillämpa i din vardag. 

För vem? 

Kursen riktar sig till dig som vill utveckla din förmåga att leda dig själv och andra. Vi tror att du har medarbetaransvar och att du arbetar inom offentlig sektor eller i näringslivet. Du är villig att utmana dig själv och expandera din komfortzon, individuellt och tillsammans med andra. 

Praktisk information 

När: 17 februari  10 & 30 mars  08.30-11.30 alla dagar

Var: Digitalt via videomötestjänsten Zoom. Du ser till att ha bra internetuppkoppling, vi ger dig instruktioner inför mötet. 

Hur: Du får tre utbildningstillfällen à 3 timmar samt 1 coachingtillfälle à 50 minuter med en kursledare. Vid varje kurstillfälle medverkar fyra facilitatorer. Du blir del av ett team om 2 personer som coachar varandra mellan utbildningstillfällena. Inför utbildningen får du utbildningsmaterial hemskickat. Efter varje utbildningstillfälle får du tillgång till skriftlig dokumentation. Efter utbildningen får du tillgång till ett nätverk med samtliga deltagare. 

Investering: 7 950 kr exklusive moms. 

Anmälan: Skicka ett mail till veronica@workinprogress.works . Det finns max 20 platser så det är först till kvarn som gäller. 

 

Om oss 

Vi som gör detta tillsammans är Work in Progress och We are Laja. Work in Progress utgörs av kommunikationsguiderna Jessica Glenmark och Veronica Carlson, båda certifierade coacher med en holistisk syn på människan. Work in Progress arbetar med ledarskap-, team och personlig utveckling. We are Laja är en upplevelse- och innovationsbyrå som utgörs av Lovisa Jacobsson, Anna Linton och Johanna Skantze. We are Laja arbetar med möten och förändringsprocesser där människor bjuds in till att utveckla och utvecklas – tillsammans. Work in Progress och We are Laja delar en värdegrund där hållbarhet, självledarskap och tillit står i fokus.  

 

We are Laja är en upplevelse- och innovationsbyrå.

Genom att bjuda in människor till möten och processer som tar dem bortom invanda roller, former och strukturer, får vi människor och organisationer att utveckla och utvecklas- tillsammans.

 

Coachande ledarskapsutbildning

För att kunna leda andra människor måste du först och främst veta vem du själv är. Vilka värderingar tror du på, vilken är din vision – och är du beredd att vara den förändring som du vill se hos andra?

Du behöver ha en självinsikt. Den hjälper dig att förstå dina styrkor och svagheter.  Du kan prestera högt med dina styrkor, men behöver vara medveten om dina svagheter eller utvecklingsområden. För att veta i vad och när du behöver ta hjälp eller omge dig med rätt människor.

För att vara en autentisk ledare behöver du besvara fyra högst individuella frågor:

 • Vem är jag? Mina styrkor och svagheter.
 • Varför finns jag till? Mitt syfte.
 • Vart är jag på väg? Min vision.
 • Vad tror jag på? Vilka är mina värderingar?
För ditt trygga ledarskap har vi utvecklat ett individuellt coachingprogram online 10 x 45 mi

TEMA – Självledarskap
TEMA – Coachande förhållningssätt

Sessions

Tillsammans lägger vi upp syfte och mål med ditt program vid vårt första tillfälle. Vi ”committar” oss till din plan för att nå mål och resultat.

Hur – Går det till?

10 x 45 min samtal online som fördelas ut över en bestämd period. De 4-6 första tillfällena ses vi regelbundet online – t ex varannan vecka. De sista tillfällena blir det längre period emellan, för mer eget arbete och aktivitet.

Vi bokar ett mötesrum online och du får en ny inloggning för varje session. Vi har lagt upp kontinuitet i programmet som gör att vi har en intensivare början som sedan fasas ut. Vi ger dig förklaringsmodeller, kunskaper och övningar att träna på mellan våra bokade tillfällen. Du skapar en egen handlingsplan för din fortsatta utveckling.

Jessica Glenmark och Veronica Carlson utbildar inom beteende, stress och kommuni­kation. Inspirerar till hållbart ledarskap för såväl individ som företag. Certifierade som coacher och för olika beteendeanalyser

Jessica Glenmark
jessica@workinprogress.works

Tel 0707-553415

Veronica Carlson
veronica@workinprogress.works
Tel 0733-651168