Vad är ledarskap?

”Ledare är människor som förväntas nå målen och samtidigt utveckla och motivera sina medarbetare”.

För att leda andra behöver du först leda dig själv!

Ledarskapets grunder är självinsikt.
Ett gott samarbete och bra kommunikation bygger på god självinsikt som innebär medvetenhet om
dina förmågor, styrkor och begränsningar.

När ni vet mer om hur ni är som ledare:

  • Lär dig leda team med likheter och olikheter i profil
  • Få effektivare samarbeten
  • Få saker gjorda genom att motivera andra människor

Vi erbjuder workshops och längre utbildningsprogram

Ledningsgrupp och team

Under en heldagsworkshop tydliggörs vilken ledartyp du är. Vi ser på företagets och medarbetarnas gemensamma drivkrafter – Har vi rätt motivatorer?

Du som ledare

Utbildningen ger dig verktyg för ett mer situationsanpassat ledarskap, hur du ger återkoppling och feedback.

 

Du och ditt team

Workshop med team och ledare. Styrkor och utmaningar – syfte och mål för teamet. Förbättra och utveckla ert samarbete internt och externt.

Jag vill veta mer om ledarskapsutveckling!

11 + 6 =

*Genom att du fyller i detta formulär samtycker du till att WIP Work In Progress lagrar de kontaktuppgifter du lämnar. Uppgifterna lagras och används för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig.