Ledarskapsutveckling

Coachande ledarskapsutbildning

 

Självinsikt är grunden till autentiskt ledarskap. För att kunna leda andra människor måste du först och främst veta vem du själv är. Vilka värderingar tror du på, vilken är din vision – och är du beredd att vara den förändring som du vill se hos andra? Ett coachande ledarskap leder till att medarbetarna presterar bättre, tar ansvar för att nå uppsatta mål.

För att vara en autentisk ledare behöver du besvara fyra högst individuella frågor:

 • Vem är jag?  – Mina styrkor och svagheter.
 • Varför finns jag till?  – Mitt syfte.
 • Vart är jag på väg? –  Min vision.
 • Vad tror jag på?  – Vilka är mina värderingar?

För ditt trygga ledarskap har vi utvecklat ett individuellt coachingprogram live online som sträcker sig över 3 månader.

För dig som vill ha eller veta:

 • Verktyg och metoder för att coacha dina medarbetare
 • Vill kunna motivera dig själv och andra
 • Vill lära dig situations anpassad kommunikation
 • Vad du får energi av och vad som drar energi (energitjuvar)

Hur – Går det till?
10 x 55 min samtal online som fördelas ut över en 3 månaders period. De 4-6 första tillfällena ses vi regelbundet online – t ex varje vecka. De sista tillfällena blir det längre period emellan, för mer eget arbete och aktivitet.

Nytt för i år är att vi inkluderar Why & How  Motivations, engagemangsanalys och situationsanpassad beteendeanalys. Vi inleder programmet med att öka självinsikten för att öppna upp för att kunna facilitera en tydligare kommunikation. 

Du får förklaringsmodeller och metoder för ett coachande förhållningssätt, kunskaper och övningar att träna på mellan våra bokade tillfällen.

Efter programmet kommer du att ha:

 • Ökad kännedom om ditt och andras beteende samt agerande
 • Trygghet i din ledarroll
 • Utvecklat din kommunikation med andra privat såsom i arbetet
 • Kunskap om vad du ska lägga ditt fokus på och inte
 • Insikt i att kunna använda dina styrkor bättre
 • Förståelse för dina hinder som påverkar dig att tappa energi
 • Verktyg för att coacha dina medarbetare

Du kommer att ha din personliga handlingsplan för din fortsatta utveckling.

Coachingprogram starter 2023
17 april
18 september

Investering : 15.000 kr (ex moms)
Betalning kan delas upp på två tillfällen.

Anmäl dig till: veronica@workinprogress.works  Tel 0733-65 11 68

 

Coach på jobbet

Nya arbetssätt kommer att kräva mer öppenhet och mer kommunikation. Behöver du hitta verktyg för det?

Vi kan hjälpa dig att hjälpa dina medarbetare tatt må bra trots förändringar.

Coach på jobbet innebär att företaget väljer att anlita oss regelbundet, då vi coachar medarbetarna.

Samtalen kan användas till att öka förståelse för stress och beteende. Medarbetarna får verktyg för stresshantering som är en stor del i självledarskapet.

Coachningen kan beröra relationer på arbetsplatsen, genomförande av arbetsuppgifter, prioriteringar eller annat som medarbetaren vill förbättra. Det ger förutsättning för reflekterande samtal och fortsatt utveckling för individen.

Medarbetarna får på ett enkelt sätt tillgång till samtal med en professionell coach.

Hur går det till?
TID: Avtalas individuellt med din coach.
PLATS: På arbetsplatsen eller via digitalvideotjänstplattform

 

Samtalen leder till resutat

 • Förbättra interna relationer
 • Hållbarhet utifrån ett stressperspektiv
 • Förbättrad förmåga att leda sig själv i arbetet
 • Förbättrad kommunikationsförmåga

Alla samtal är konfidentiella och vi blir en trygg samtalspartner som kan hjälpa och stödja upp där medarbetaren behöver.

Vår metod
Vi arbetar interaktivt och skräddarsyr samtalen efter klientens behov.

Stresshanteringskurs

Öka din livsstilskompetens och wellbeing

Vi vet att många har svårt att prioritera sig själva och sin tid. Det kan vara svårt att gå iväg en stund en gång i veckan för att delta i gruppaktiviteter för stresshantering.

Vi erbjuder dig en möjlighet att tillsammans med oss genomföra en hälsofrämjande kurs under 10 veckor där du höjer din livsstilskompetens och lär dig hantera livets olika maningar.

Syfte och mål med kursen:
Vi lär dig konkreta verktyg, metoder och förhållningssätt för att hindra ohälsosam stress och hitta inre lugn. Främja avspänning och återhämtning och strategier för självomsorg. Vi undersöker hur inre tankar, känslor och handlingar bidrar till en självbild som är ohjälpsam för vår hälsa.

Kursinnehåll
Stress – Du och din stress
Stress – Du och andras stress

Vi skapar under programmets gång en större förståelse för vad som gör oss välmående och hållbara samt ökar dina förutsättningar för att aktivt arbeta med wellbeing och hållbarhet

I programmet ingår:

 1. Vad är stress
 2. Autonomanervsystemet- flykt, kamp och bromsen
 3. Effekten av stress och dess konsekvenser
 4. Hurry Sickness
 5. Återhämtning, sömn, andning, närvaro
 6. Medveten Närvaro, Självmedkänsla
 7. Meditationer, självskanning stress
 8. Handlingsplan
 9. och 10 Integrering och diplomering

Du bokar en timme med oss varje vecka. Programmet genomförs med en av oss coacher via onlineplattform. Vi inleder och avslutar kursen med ett väl beprövat stresstest. I kursen ingår kursmaterial och reflektionsövningar, du får diplom efter genomförd utbildning.

Vi är certifierade coacher inom olika beteendeterapier och anknytning. Efter den här kursen har du de verktyg du behöver för att skapa ett balanserat och hållbart arbets- och privatliv.

Vill du ha mer information ?
Kontakta: jessica@workinprogress.works.Tel 0707-55 34 15

Work In Progress – makes it work

Även om du har den bästa arbetsplatsen, under ytan finns utbrändhet, konflikter och bristande engagemang. Fortbildning av de formella ledarna att gå ifrån ”boss till att vara mer coachande” gör att många av organisationens knutar kan lösas upp.

Det är en vanlig tröskel att det ses som en kostnad i företaget snarare än som en investering i företaget. Bristande ledarskap är en del av den forskning som gjorts kring arbetsmiljöproblematik, andra delar är psykologisk trygghet, meningsfullhet och självledarskap.

Genom oss får du verktyg för ett coachande ledarskap. Du får metoder för att hantera din stress. Du blir trygg, reflekterande och inspirerande som ledare.

Du utvecklar ditt ledarskap genom vår facilitering, workshops och ledarskapsutbildning.

 

Jessica Glenmark och Veronica Carlson utbildar inom beteende, stress och kommuni­kation. Inspirerar till hållbart ledarskap för såväl individ som företag. Certifierade som coacher och för olika beteendeanalyser

Jessica Glenmark
jessica@workinprogress.works

Tel 0707-553415

Veronica Carlson
veronica@workinprogress.works
Tel 0733-651168