Teamutveckling

Work In Progress – makes communication work

En tydlig och effektiv kommunikation på arbetsplatsen ökar medarbetarnas engagemang.

När kommunikationen inte fungerar leder det ofta till missförstånd som kan leda till konflikter och motsättningar. Missförstånd är en del av vardagen och för det mesta handlar det om att vi inte förstår varandra och vi är olika som individer. När vi inte förstår att det är missförstånd skapas frustration och oro. Hur kan vi skapa förutsättningar för väl fungerande kommunikation, där alla åsikter har en plats?

Genom att höja medvetenheten kring kommunikation, våra likheter och olikheter skapar vi en ökad förståelse för varandra som bidrar till bättre relationer, sundare arbetsplats och ökat engagemang.

WIP hjälper både individer och grupper med att förbättra sin kommunikationsförmåga. Vi gör en kartläggning för att ta fram ert nuläge med beteendevetenskap och kommunikationsstilar som grund utifrån den anpassar vi upplägget med er unika situation och behov. Vi arbetar med upplevelsebaserad inlärning med konkreta verktyg, praktiska övningar och med reflektion som metod för alla kompetenshöjningar.

Vill du skapa en arbetskultur som ökar medarbetarnas engagemang?

Kontakta:

Exempel på Workshop områden vi utför

  • Relation och kommunikation – Hur når jag fram?
  • Hur arbetar vi tillsammans?
  • Coachande förhållningssätt och aktivt lyssnande

Workshop/Utbildning
Livsstilskompetens med stress i fokus

  • Självledarskap
  • Stress – Du och din stress
  • Stress – Du och andras stress
 

Mejla eller ring : Veronica Carlson veronica@workinprogress.works  Tel 0733-65 11 68

Med lekfullhet guidar Work In Progress oss till ökad förståelse för oss som ledningsgrupp och som individer utifrån de fyra färgernas betydelse. Workshopen med Veronica och Jessica har gett oss ett utgångsläge att fortsätta utvecklas tillsammans, viket ger en god grund för reflekterande samtal och fortsatt utveckling, både för gruppen och individen. Ett reflektionsarbete och lärande som i själva verket aldrig kommer ta slut

Alexander Clemenson / Verksamhetschef RFSL

 

Work in Progress har varit ett stort stöd under vår tillväxtfas. Vi på TBS Media har stor glädje av deras begreppsapparat. Vi fick konkreta verktyg att använda för att höja motivation, engagemang och skapa insikter i våra olika kommunikationsstilar. Resultatet handlar i stor utsträckning om att och hur verktygen används inte bara att vi i organisationen fått tillgång till dem.

 

/Christian Forsman VD, TBS Mediabyrå

Personliga mål:
• Att ha läget under kontroll
• Att klara utmaningar

Tid ska användas till:
• Göra något konkret
• Avsluta gamla uppgifter, påbörja nya
• Söka ansvar

Tidsfällor:
• Ta på sig för mycket ansvar
• Hantera allt med högsta prioritet

Stressymptom:
• Brandkårsutryckningar
• Impulsiva beslut

Stressrespons:
• Driva egna mål
• ”Så här blir det…. ”

Personliga mål:
• Att bli förstådd, accepterad och delaktig
• Att glädja andra

Tid ska användas till:
• Göra något roligt
• Göra så många saker som möjligt
• Hitta på något nytt

Tidsfällor:
• Har för många järn i elden
• Bristande prioritering

Stressymptom:
• Bränna ut sig för att inte tappa andras acceptans
• Ändra beslut

Stressrespons:

• Självförsvar ”Vad gjorde du … ?

Personliga mål:
• Att upplevas som lyhörd
• Att andra mår bra

Tid ska användas till:
• Stödja andra
• Lösa konflikter
• Skapa relationer

Tidsfällor:
• Väntar på att andra ska visa vägen
• Försöka ta sig tid för många

Stressymptom:
• Undvika ansvar
• Bli irriterad
• Hålla sig i bakgrunden

Stressrespons:

• Fly från ansvar
• ”Hjälp mig”

Personliga mål:
• Att visa självkontroll
• Att minimera risker

Tid ska användas till:
• Samla och analysera fakta
• Gå på djupet
• Skapa struktur

Tidsfällor:
• Bristande känsla för hur lång tid som krävs
• Kräva för mycket information

Stressymptom:
• Beslutsförlamning
• Omständliga diskussioner av oviktiga detaljer

Stressrespons:
• Gå in i huvudet
• “Vänta lite… ”

Ja, jag vill veta mer:

8 + 12 =

*Genom att du fyller i detta formulär samtycker du till att WIP Work In Progress lagrar de kontaktuppgifter du lämnar. Uppgifterna lagras och används för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig.