Teamutveckling

Work In Progress – makes it works

 

Effektiv utveckling för individer och team

Personlig utveckling börjar med självinsikt. Genom beteendestilsanalyserna DISC och Why & How startar du en utvecklingsresa för gruppen. För många kan det här vara första steget inom personlig utveckling och reflektion. Det kanske är första gången en person reflekterar över sitt och andras beteende och kommunikation. Det första steget är att skapa insikt om sig själv, det andra är att: förstå andra människor.

Står du och ditt team för nya utmaningar?Upplever du att information inte når fram? 
 Behöver du och teamet nya arbetsmetoder? Upplever du stress på arbetsplatsen?

Genom workshops och utbildning kan du och ditt team utvecklas tillsammans. Du och teamet får verktyg och metoder som utvecklar gruppen och individen. En workshop kan vara starten på något nytt eller en del av en längre utvecklingsprocess. Nyckeln till god hälsa och hållbarhet går genom god kommunikation och bra relationer.  Välmående grupper har en fungerande dialog och känsla av trygghet. Kunskaper inom stress och beteende samt dess påverkan på samarbete, resultat och mål är avgörande för framgångsrika team.

Vi hjälper företag och organisationer att förbättra arbetsmiljön som är minst lika viktigt som företagets affär.

Områden vi bl a  gör workshops i; Kommunikation, Grupputveckling, Personlig utveckling, Konflikthantering.

 

 

 

Workshops och utbildningar

Många ledare tacklar utmaningar med teametsutveckling och sitt egna personliga ledarskap. Har du fått en ledarroll för att du är grym på det du gör, men upplever att du saknar kunskap och verktyg för hur du ska föra den gemensamma utvecklingen framåt? Ofta så glöms ledarskapsutbildning och teamutveckling bort.

Vi har inte tid, är en vanlig ursäkt.

Lägger du ingen tid på det nu, kommer resultatet längre fram blir stress, dålig kommunikation, arbetsmiljö och sjukskrivningar.

Det kostar mer, än att investera i medarbetarnas egna självledarskap. Nya arbetssätt kommer att kräva mer öppenhet och mer kommunikation.

Behöver ni hitta verktyg för det?

Vår metod?

Vi analyserar nuläget, identifierar sårbarheter och var den stora förbättringspotentialen finns. Tillsammans med dig sätter vi strategi och handlingsplan för att bygga trygga framgångsrika team.

En workshop kan fokusera på områden som:

  • Back to office 
  • Relation och kommunikation – Hur når jag fram?
  • Hur arbetar vi tillsammans?
  • Coachande förhållningssätt och aktivt lyssnande

Workshop/Utbildning

  • Självledarskap
  • Stress – Du och din stress
  • Stress – Du och andras stress
 

 

Behöver du hjälp?

Vi företagsanpassar denna kurs till er.

Syfte och mål med kursen:

Vi erbjuder er en möjlighet att tillsammans med oss genomföra en hälsofrämjande kurs under 10 veckor där ni höjer er livsstilskompetens och
lär er hantera livets olika utmaningar.

Mejla eller ring : Veronica Carlson veronica@workinprogress.works  Tel 0733-65 11 68

 

 

 

Effektiv utveckling för individer och team

Personlig utveckling börjar med självinsikt. Genom beteendestilsanalyserna DISC och Why & How startar du en utvecklingsresa för gruppen.
För många kan det här vara första steget inom personlig utveckling och reflektion. Det kanske är första gången en person reflekterar över sitt och andras beteende och kommunikation. Det första steget är att skapa insikt om sig själv, det andra är att: förstå andra människor.

Områden; Grupputveckling, Personlig utveckling, Konflikthantering

 

Vi bjuder på vår kunskap!

Vill ni bli mer lönsamma och samtidig vara en hållbar arbetsplats. Vi vet hur!
Vi kan och vill hjälpa er, vi bjuder på våra första tips. Boka in ett 30 min rådgivningsmöte.
Berätta för oss var ni befinner er och vart ert fokus ligger just nu.
Eller så ringer du bara!

Med lekfullhet guidar Work In Progress oss till ökad förståelse för oss som ledningsgrupp och som individer utifrån de fyra färgernas betydelse. Workshopen med Veronica och Jessica har gett oss ett utgångsläge att fortsätta utvecklas tillsammans, viket ger en god grund för reflekterande samtal och fortsatt utveckling, både för gruppen och individen. Ett reflektionsarbete och lärande som i själva verket aldrig kommer ta slut

Alexander Clemenson / Verksamhetschef RFSL

 

Work in Progress har varit ett stort stöd under vår tillväxtfas. Vi på TBS Media har stor glädje av deras begreppsapparat. Vi fick konkreta verktyg att använda för att höja motivation, engagemang och skapa insikter i våra olika kommunikationsstilar. Resultatet handlar i stor utsträckning om att och hur verktygen används inte bara att vi i organisationen fått tillgång till dem.

 

/Christian Forsman VD, TBS Mediabyrå

Dominans – RÖD

Personliga mål:
• Att ha läget under kontroll
• Att klara utmaningar

Tid ska användas till:
• Göra något konkret
• Avsluta gamla uppgifter, påbörja nya
• Söka ansvar

Tidsfällor:
• Ta på sig för mycket ansvar
• Hantera allt med högsta prioritet

Stressymptom:
• Brandkårsutryckningar
• Impulsiva beslut

Stressrespons:
• Driva egna mål
• ”Så här blir det…. ”

Influens – GUL

Personliga mål:
• Att bli förstådd, accepterad och delaktig
• Att glädja andra

Tid ska användas till:
• Göra något roligt
• Göra så många saker som möjligt
• Hitta på något nytt

Tidsfällor:
• Har för många järn i elden
• Bristande prioritering

Stressymptom:
• Bränna ut sig för att inte tappa andras acceptans
• Ändra beslut

Stressrespons:

• Självförsvar ”Vad gjorde du … ?

Stabilitet – GRÖN

Personliga mål:
• Att upplevas som lyhörd
• Att andra mår bra

Tid ska användas till:
• Stödja andra
• Lösa konflikter
• Skapa relationer

Tidsfällor:
• Väntar på att andra ska visa vägen
• Försöka ta sig tid för många

Stressymptom:
• Undvika ansvar
• Bli irriterad
• Hålla sig i bakgrunden

Stressrespons:

• Fly från ansvar
• ”Hjälp mig”

Konformitet – BLÅ

Personliga mål:
• Att visa självkontroll
• Att minimera risker

Tid ska användas till:
• Samla och analysera fakta
• Gå på djupet
• Skapa struktur

Tidsfällor:
• Bristande känsla för hur lång tid som krävs
• Kräva för mycket information

Stressymptom:
• Beslutsförlamning
• Omständliga diskussioner av oviktiga detaljer

Stressrespons:
• Gå in i huvudet
• “Vänta lite… ”

Ja, jag vill veta mer:

14 + 1 =

*Genom att du fyller i detta formulär samtycker du till att WIP Work In Progress lagrar de kontaktuppgifter du lämnar. Uppgifterna lagras och används för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig.