Teamutveckling

Workshops

 

Vi erbjuder workshops i kommunikation, beteende och ledarskap

 

Bra teamarbete händer inte bara av sig själv utan behöver liksom andra arbetsprocesser ses över kontinuerligt för att fungera väl.

 

Behöver ni jobba fram en gemensam målbild?
Behöver du skapa mer teamkänsla?
Behöver ni lära er coachande förhållningssätt?

 

Våra workshops syftar till att utvecklas tillsammans. Vi ger er förutsättning för reflekterande samtal och fortsatt utveckling för både för grupp och individ. Vi vet att vägen till hälsa och hållbarhet går genom god kommunikation och bra relationer. Dessutom har välmående grupper en fungerande dialog och känsla av trygghet. En workshop kan vara starten på något nytt eller en del av en längre utvecklingsprocess.

 

Våra områden är:

  • Kommunikation
  • Ledarskap
  • Värdegrunder
  • Stressmanagement

 

För vem – Ditt team

Vi riktar oss till dig som är företagsledare, del i ledningsgrupp eller teamledare.  Vi designar workshopen för att skapa variation, reflektion och en bestående utveckling.

 

Hur:

Du får kunskap och insikter om hur du skapar engagemang och får ert team att nå de resultat ni önskar.

 

Resultaten av en workshop är:

Ni får verktyg för att höja engagemang och motivation.
Ger en god grund för reflekterande samtal
Skapa insikt i våra olikheter och hur det påverkar samarbetet externt och internt i vardagen
Ger rakare kommunikation för att undvika missförstånd

 

Vi arbetar bland annat med de populära betendestilsanalysen DISC

NYHET: WHY & HOW index där kan du ta ut en Personal Workstyle Rapport

 

Dominans – RÖD

Personliga mål:
• Att ha läget under kontroll
• Att klara utmaningar

Tid ska användas till:
• Göra något konkret
• Avsluta gamla uppgifter, påbörja nya
• Söka ansvar

Tidsfällor:
• Ta på sig för mycket ansvar
• Hantera allt med högsta prioritet

Stressymptom:
• Brandkårsutryckningar
• Impulsiva beslut

Stressrespons:
• Driva egna mål
• ”Så här blir det…. ”

Influens – GUL

Personliga mål:
• Att bli förstådd, accepterad och delaktig
• Att glädja andra

Tid ska användas till:
• Göra något roligt
• Göra så många saker som möjligt
• Hitta på något nytt

Tidsfällor:
• Har för många järn i elden
• Bristande prioritering

Stressymptom:
• Bränna ut sig för att inte tappa andras acceptans
• Ändra beslut

Stressrespons:

• Självförsvar ”Vad gjorde du … ?

Stabilitet – GRÖN

Personliga mål:
• Att upplevas som lyhörd
• Att andra mår bra

Tid ska användas till:
• Stödja andra
• Lösa konflikter
• Skapa relationer

Tidsfällor:
• Väntar på att andra ska visa vägen
• Försöka ta sig tid för många

Stressymptom:
• Undvika ansvar
• Bli irriterad
• Hålla sig i bakgrunden

Stressrespons:

• Fly från ansvar
• ”Hjälp mig”

Konformitet – BLÅ

Personliga mål:
• Att visa självkontroll
• Att minimera risker

Tid ska användas till:
• Samla och analysera fakta
• Gå på djupet
• Skapa struktur

Tidsfällor:
• Bristande känsla för hur lång tid som krävs
• Kräva för mycket information

Stressymptom:
• Beslutsförlamning
• Omständliga diskussioner av oviktiga detaljer

Stressrespons:
• Gå in i huvudet
• “Vänta lite… ”

Drivkrafter

Vad motiveras dina medarbetare av?

För att få motiverade medarbetare måste det finnas ett klimat och ett belöningssystem på arbetsplatsen som stödjer människors personliga drivkrafter. Det som många företag glömmer bort är att pengar och bonusar inte är det enda som motiverar människor. Motivation har att göra med de inre drivkrafter som får oss att göra saker.

Ja, jag vill veta mer:

5 + 9 =

*Genom att du fyller i detta formulär samtycker du till att WIP Work In Progress lagrar de kontaktuppgifter du lämnar. Uppgifterna lagras och används för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig.