Teamutveckling

Work In Progress – makes communication work

Vi hjälper företag att skapa en företagskultur som ökar medarbetarnas engagemang. 

När kommunikationen inte fungerar leder det ofta till missförstånd som kan leda till konflikter och motsättningar. Missförstånd blir då del av vardagen och för det mesta handlar det om att vi inte förstår varandra och att vi är olika som individer. När vi inte förstår att det är missförstånd, skapas frustration och oro.

Genom att höja medvetenheten kring kommunikation, våra likheter och olikheter skapar vi en ökad förståelse för varandra som bidrar till bättre relationer, sundare arbetsplats och ökat engagemang.

WIP hjälper både individer och grupper med att förbättra sin kommunikationsförmåga och att öka engagemang och självledarskap. Vi gör en kartläggning och tar fram ert unika nuläge. Utifrån den anpassar vi processen med er unika situation och behov.

Vi arbetar med upplevelsebaserad inlärning med konkreta verktyg, praktiska övningar och med reflektion som metod för alla kompetenshöjningar.

Med lekfullhet guidar Work In Progress oss till ökad förståelse för oss som ledningsgrupp och som individer utifrån de fyra färgernas betydelse. Workshopen med Veronica och Jessica har gett oss ett utgångsläge att fortsätta utvecklas tillsammans, viket ger en god grund för reflekterande samtal och fortsatt utveckling, både för gruppen och individen. Ett reflektionsarbete och lärande som i själva verket aldrig kommer ta slut

Alexander Clemenson / Verksamhetschef RFSL

 

Work in Progress har varit ett stort stöd under vår tillväxtfas. Vi på TBS Media har stor glädje av deras begreppsapparat. Vi fick konkreta verktyg att använda för att höja motivation, engagemang och skapa insikter i våra olika kommunikationsstilar. Resultatet handlar i stor utsträckning om att och hur verktygen används inte bara att vi i organisationen fått tillgång till dem.

 

/Christian Forsman VD, TBS Mediabyrå

Ja, jag vill veta mer:

12 + 15 =

*Genom att du fyller i detta formulär samtycker du till att WIP Work In Progress lagrar de kontaktuppgifter du lämnar. Uppgifterna lagras och används för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig.