KONTAKT

Kursledare, certifierad coach
Specialområde:
Stress och beteende

Jessica Glenmark
jessica@workinprogress.works

Tel 0707-55 34 15

Kursledare, certifierad coach
Specialområde:
Karriär och beteende

Veronica Carlson
veronica@workinprogress.works
Tel 0733-65 11 68

 

Jessica Glenmark och Veronica Carlson håller före­läsningar och kurser i kommunikation. Vår expertis är ledarskap, kommunikation, gruppdynamik, mindfulness, KBT och stress. Båda är certifierade som coacher och för olika personlighetsanalyser.
De har ett holistiskt synsätt på människan och deras coachingmetod grundar sig i anknytningsteorin.