Referenser 

Work in Progress har varit ett stort stöd under vår tillväxtfas. Vi på TBS Media har stor glädje av deras begreppsapparat. Vi fick konkreta verktyg att använda för att höja motivation, engagemang och skapa insikter i våra olika kommunikationsstilar. Resultatet handlar i stor utsträckning om att och hur verktygen används inte bara att vi i organisationen fått tillgång till dem.

/Christian Forsman VD, TBS Mediabyrå

Med lekfullhet guidar Work In Progress oss till ökad förståelse för oss som ledningsgrupp och som individer utifrån de fyra färgernas betydelse. Workshopen med Veronica och Jessica har gett oss ett utgångsläge att fortsätta utvecklas tillsammans, viket ger en god grund för reflekterande samtal och fortsatt utveckling, både för gruppen och individen. Ett reflektionsarbete och lärande som i själva verket aldrig kommer ta slut

Alexander Clemenson / Verksamhetschef RFSL

 

 

 

Jag har använt disc-analyser ett flertal gånger, för att jag tycker att det skapar bra diskussioner. Den gången jag tog hjälp av Veronica var när jag gjorde om min dåvarande ledningsgrupp på MEC. Det var ett mycket värdefullt arbete eftersom det tydliggjorde att vi hade en kraftig övervikt av otåliga igångsättare i ledningsgruppen och det egentligen bara fanns en av oss som var naturligt lämpad att hålla i agendor och följa upp protokoll. Så förutom bra diskussioner om likheter och olikheter gav det direkt praktisk vägledning som var mycket värdefull.

/Daniel Collin, fd VD MEC

Vi passade på att göra discanalys på alla medarbetare i samband med en nyrekrytering. DISC svaren gav jättebra kunskap om vårt team och blev en bra start på samarbetet med den nyanställde.

/Bransch Organisationen, Sveriges Tidskrifter

”Er föreläsning väckte en hel del tankar och gav oss verktyg. Det var uppskattat att företaget satsar på hälsa och är ett signalvärde på företagets engagemang och att vi ska må bra – win win! 

/KS – Head of Department