Anknytningskurs för coacher

En kurs i anknytningsteori – Förstå dina relationer

Två dagars kurs med föreläsning, diskussion och egen upplevelse.

För vem:
Yrkesverksamma coacher eller arbetar med utveckling av människor.

För dig som vill förstå dig själv, din egen bakgrund, förstå relationer och relationsproblem och i relation till dina klienter.

Utbildning:
Hur barndomens präglingar formar dig som person och din roll som coach. Orsak och verkan.

  1. Hur barndomens upplevelser formar dig som person.
  2. Hur du som vuxen har olika relationsmönster, hur dina anpassningar präglar ditt liv och dina relationer.
  3. Vad jag gör jag automatiskt och hur skapar jag en förändring?

Du kommer att lämna kursen med insikter om ditt eget livsmönster och du får kunskaper att möta dina klienter i en ny dimension.

Anknytningsteorin med dess olika mönster

Präglingar
Vad är Trygg Bas?
”Test” på din anknytningsstrategi
Utbrändhet & Anknytning
Coping strategier

En pragmatisk och praktisk utbildning om anknytning.

  • Påverkar återhämtning
  • Bekräftelsebehovet
  • Gränssättning

 

Vi ger dig verktyg att identifiera vilka livsmanus som gör att gränssättning, återhämtning och mina egna behov står längst ned på listan.

Så du kan stödja dina klienter till hälsosamma vanor och balanserat liv.

 

Datum
13–14 oktober 2022

TID:
10-17

PLATS:
Trosa Stadshotell
Boende bokas separat

Pris
5500 kr (plus moms) Ingår  förmiddags- lunch och eftermiddagsfika båda dagarna.

Vi har max 8 platser på denna kurs. Säkra din plats nu genom att anmäla dig till jessica@workinprogress.works

 

Trosa

Trosa – världens ände

Trosa är ett underbart litet samhälle som trots sitt smeknamn har närhet närhet till natur, hav och storstad. En känsla av dåtid och nutid samspelar i idyllen.

Här har vi valt att hålla vår kurs om anknytningsteori i höst. En lugn harmonisk miljö som uppmuntrar till närvaro.

 

 

Trosa

Vilka är vi?

Bakom Work in Progress hittar man Jessica Glenmark och Veronica Carlson

Genom arbete med exempelvis TBS Media, RFSL, Nordlo har vi arbetat med ledarskapsutveckling, teamutveckling och personlig utveckling. Vi stödjer företag och organisationer att förstå varandras likheter och olikheter, förbättrar dialogen internt och externt samt förbättrat arbetsmiljöklimatet för många. Vi arbetar med hur vårt beteende och stress påverkar vår förmåga till att samarbeta framgångsrikt.

Med stort engagemang, inlyssnande och expertis inom dessa områden drar vi workshops eller utvecklingsprocesser i hamn med säker och öppen hand.

Båda är certifierade som coacher och för olika personlighetsanalyser. Vi  har ett holistiskt synsätt på människan och vår coachingmetod grundar sig i anknytningsteorin och KBT.

 

När det gäller personlighetsanalyser arbetar vi med Ensize AB och TalentQ.

 

 

➤Vår Vision – WIP vill bidra till trygga och hållbara organisationer. Skapa positiva effekter hos de som arbetar där. Vi vill sprida medvetenhet på planeten för alla individer.

➤Vår Mission – WIP ska utbilda individer inom beteende och stress samt inspirera i hållbart inre ledarskap i våra olika kanaler.