Utvecklande samtal för självledarskap

Bli Coachad?

Vi arbetar interaktivt och skräddarsyr allt efter klientens behov. Ofta kombineras olika moderna terapimetoder, tex anknytningsteorin, KBT eller CBT. Vår specialkompetens är inom uppväxttrauman, präglingar, närvaro och kärleksrelationer.

Hur går det till?

TID: Avtalas individuellt med din coach.

PLATS: Telefon

Mellan varje coachtillfälle pågår hemarbete

-Möjlighet med tillgång till Pragmatiskt Självledarskap

-ditt gym för egen personlig utveckling erbjuds efter genomgången första coachning.

Resultat

• Ökad självkänsla och självvetenskap
• Förnyad självinsikt
• Förbättrad förmåga att leda dig själv

Du får mer energi, du i hittar din inre motivation och engagemang. Du får pragmatiska verktyg som ger dig  en bra balans och kraft i vardagen. Ett samtal räcker ibland, men för bestående förändring erbjuder vi olika program

 

 
Lyssna på oss i bakomfasadenpodden där vi pratar anknytningsteori

Jessica Glenmark
jessica@workinprogress.works

Tel 0707-55 34 15

Veronica Carlson
veronica@workinprogress.works
Tel 0733-65 11 68

 

Jessica Glenmark & Veronica Carlson 

Jessica och Veronica håller före­läsningar och kurser i kommunikation, stress och värdegrunder. Deras expertis är ledarskap, kommunikation, gruppdynamik, mindfulness, KBT och stress. Båda är certifierade som coacher och för olika personlighetsanalyser.
De har mångårig erfarenhet från mediabranschen som medarbetare och chefer.

De har ett holistiskt synsätt på människan och deras coachingmetod grundar sig i anknytningsteorin.

Boka ett utvecklande samtal:

5 + 13 =

*Genom att du fyller i detta formulär samtycker du till att WIP Work In Progress lagrar de kontaktuppgifter du lämnar. Uppgifterna lagras och används för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig.