Utvecklande samtal för självledarskap

Jessica Glenmark
jessica@workinprogress.works

Tel 0707-55 34 15

Veronica Carlson
veronica@workinprogress.works
Tel 0733-65 11 68

 

Utvecklande samtal för självledarskap

Att ta hjälp av oss kommunikationsguider har sina fördelar. Du får kunskap om dig själv, hur du agerar och hur du förhåller dig till din omgivning. Du bygger upp din självvetenskap som ger dig psykologisk trygghet.

Samtal och en god dialog är en viktig del av livet, våra relationer, vår förmåga till samarbete. Samtal är det mest användbara redskapet i vårt arbete med att guida människor till förändring.

I samtalen vi får den information vi behöver för att göra bedömningar och analyser av de utmaningar som du står inför. Samtalen sätter igång en process för lärande och tiden emellan samtalen är oftast en period av insikt. Du får ett annat perspektiv att se samband som du tidigare inte kunnat se som ger nya möjligheter till utveckling.

Du får mer energi, du i hittar din inre motivation och engagemang. Du får pragmatiska verktyg som ger en bra balans som i sin tur ger dig kraft i vardagen.

Resultat

• Ökad självkänsla och självvetenskap
• Förnyad självinsikt
• Förbättrad förmåga att leda dig själv

Ett samtal räcker ibland,  men för bestående förändring erbjuder vi olika program tex vår E kurs

 

Jessica Glenmark & Veronica Carlson 

Jessica och Veronica håller före­läsningar och kurser i kommunikation, stress och värdegrunder. Deras expertis är ledarskap, kommunikation, gruppdynamik, mindfulness, KBT och stress. Båda är certifierade som coacher och för olika personlighetsanalyser.
De har mångårig erfarenhet från mediabranschen som medarbetare och chefer.

De har ett holistiskt synsätt på människan och deras coachingmetod grundar sig i anknytningsteorin.

Autentiskt ledarskap

10 x 45 min samtal online

Nyttan med programmet 

  • Ökad motivation

  • Frigör tid

  • Du lär dig lyssna

  • Lär dig att möta andra

  • Bättre självkänsla

Jag vill veta mer om utvecklande samtal:

4 + 2 =

*Genom att du fyller i detta formulär samtycker du till att WIP Work In Progress lagrar de kontaktuppgifter du lämnar. Uppgifterna lagras och används för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig.