Utvecklande samtal

Jessica Glenmark
jessica@workinprogress.works

Tel 0707-55 34 15

Veronica Carlson
veronica@workinprogress.works
Tel 0733-65 11 68

 

När livet eller arbetslivet krånglar..

Att ta hjälp av extern konsult har sina fördelar. Du får kunskap om dig själv, hur du agerar och hur du förhåller dig till din omgivning.

Vi arbetar med det som skaver kring omorganisationer, konflikter och stress, sånt som kan skapa oro på er arbetsplats och dra fokus från arbetet.

Många företag väljer idag att ha en extern samtalspartner för att behålla sina medarbetare och undvika tex sjukskrivningar och uppsägningar.

Ett samtal räcker ibland,  men för bestående förändring erbjuder vi olika coachingprogram.

Exempel på mål med samtalen

  • Förbättrat ledarskap
  • Ökad självkänsla
  • Förnyad självinsikt
  • Ökad motivation
  • Få verktyg för att kunna hantera kriser och konflikter

Jag vill boka 30 min konsultation!

2 + 12 =

*Genom att du fyller i detta formulär samtycker du till att WIP Work In Progress lagrar de kontaktuppgifter du lämnar. Uppgifterna lagras och används för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig.

Jessica Glenmark & Veronica Carlson 

Jessica och Veronica håller före­läsningar och kurser i kommunikation, stress och värdegrunder. Deras expertis är ledarskap, kommunikation, gruppdynamik, mindfulness, KBT och stress. Båda är certifierade som coacher och för olika personlighetsanalyser.
De har mångårig erfarenhet från mediabranschen som medarbetare och chefer.

De har ett holistiskt synsätt på människan och deras coachingmetod grundar sig i anknytningsteorin.