Utvecklande samtal för självledarskap

Jessica Glenmark
jessica@workinprogress.works

Tel 0707-55 34 15

Veronica Carlson
veronica@workinprogress.works
Tel 0733-65 11 68

 

Utvecklande samtal för självledarskap

Få mer energi i verksamheten. Inre motivation, engagemang och bra balans fysiskt och mentalt. Inre motivation som ger dig kraft i vardagen.

Resultat

• Ökad självkänsla och självvetenskap
• Förnyad självinsikt
• Förbättrad förmåga att leda dig själv

Ett samtal räcker ibland,  men för bestående förändring erbjuder vi olika coachingprogram tex 

 

Autentiskt ledarskap

10 x 45 min samtal online

Nyttan med programmet 

  • Ökad motivation

  • Frigör tid

  • Du lär dig lyssna

  • Lär dig att möta andra

  • Bättre självkänsla

Jag vill veta mer om ledarskapsprogrammet!

6 + 4 =

*Genom att du fyller i detta formulär samtycker du till att WIP Work In Progress lagrar de kontaktuppgifter du lämnar. Uppgifterna lagras och används för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig.

Jessica Glenmark & Veronica Carlson 

Jessica och Veronica håller före­läsningar och kurser i kommunikation, stress och värdegrunder. Deras expertis är ledarskap, kommunikation, gruppdynamik, mindfulness, KBT och stress. Båda är certifierade som coacher och för olika personlighetsanalyser.
De har mångårig erfarenhet från mediabranschen som medarbetare och chefer.

De har ett holistiskt synsätt på människan och deras coachingmetod grundar sig i anknytningsteorin.