Utvecklande samtal

Jessica Glenmark
jessica@workinprogress.works

Tel 0707-55 34 15

Veronica Carlson
veronica@workinprogress.works
Tel 0733-65 11 68

 

När livet eller arbetslivet krånglar..

Att ta hjälp av extern konsulthar sina fördelar. Du får kunskap om dig själv, hur du agerar och hur du förhåller dig till din omgivning.
Vi kopplar ihop tanke, känsla handling utifrån anknytningsteoretisktperspektiv allt för att du ska få nya insikter och få en förändring som består.

Strategierna är ett eko från barndomen, dina relationer är skapade utifrån dessa. Historien upprepar sig och du hamnar i samma situation eller relation om och om igen.

Exempel på mål med samtalen

  • Förbättrat ledarskap
  • Ökad självkänsla
  • Förnyad självinsikt
  • Ökad motivation
  • Få verktyg för att kunna hantera kriser och konflikter

Jessica Glenmark & Veronica Carlson 

Jessica och Veronica håller före­läsningar och kurser i kommunikation, stress och värdegrunder. Deras expertis är ledarskap, kommunikation, gruppdynamik, mindfulness, KBT och stress. Båda är certifierade som coacher och för olika personlighetsanalyser.
De har mångårig erfarenhet från mediabranschen som medarbetare och chefer.

De har ett holistiskt synsätt på människan och deras coachingmetod grundar sig i anknytningsteorin.