Stressmanagement by WIP

Stressmanagement Workshop i 1 – 4 dagar

Du får lära dig om kroppens gas och bromssystem, gasa är många bra på men hur bromsar du effektivt?

 

Du får under kursdagarna kunskap om hur stress påverkar din kropp, sinne och hjärna. Du lär dig genom en mix av kunskapsöverföring och praktiska övningar att hantera urkraften stress. Under kursen kommer du att få förståelse för kroppens signaler och hur hjärnan och kommunikation fungerar.

Du får pragmatiska verktyg och förklaringsmodeller för att skapa en hållbar förändring där nyckeln är att skapa mer energi, glädje och hållbar hälsa. Du lär dig sortera ditt och andras ansvar och hur du sätter gränser. Vi har holistiskt perspektiv dvs. vi ser till hela människan kroppen, tanken och sinne.

Du får kunskap och insikt om hur samarbete, kommunikation och beteende påverkas när du har stresspåslag.

  • Du får konkreta verktyg att använda för att hantera stresspåslag
  • Lär dig mer om att bromsa effektivt dvs din värdefulla återhämtning
  • Lär dig gränssättning
  • Lär dig effekterna av stress.

Kursen vänder sig till dig som är företagsledare, HR-ansvarig, har medarbetaransvar som vill få ökad medvetenhet och bättre förståelse för att hantera stress hos dig själv och andra.

 

Du kommer att bli bättre på att hantera stress, lära dig att prioritera, bli mer medveten om ditt och andras beteende.

Jag vill veta mer om Stressmanagement by WIP

12 + 10 =