Stressmanagement by WIP

Stressmanagement Workshop

via zoom

två tillfällen

 

 

 

Du får lära dig om kroppens gas och bromssystem, gasa är många bra på men hur bromsar du effektivt?

 

Jag hade behövt den här kursen för 10 år sedan när jag brände ut mig

Du får under kursdagen kunskap om hur stress påverkar din kropp, sinne och hjärna. Du lär dig genom en mix av kunskapsöverföring och praktiska övningar att hantera urkraften stress. Under kursen kommer du att få förståelse för kroppens signaler och hur hjärnan och kommunikation fungerar.

Du får pragmatiska verktyg och förklaringsmodeller för att skapa en hållbar förändring där nyckeln är att skapa mer energi, glädje och hållbar hälsa. Du lär dig sortera ditt och andras ansvar och hur du sätter gränser. Vi har holistiskt perspektiv dvs. vi ser till hela människan kroppen, tanken och sinne.

Du får kunskap och insikt om hur samarbete, kommunikation och beteende påverkas när du har stresspåslag.

  • Du får konkreta verktyg att använda för att hantera stresspåslag
  • Lär dig mer om att bromsa effektivt dvs din värdefulla återhämtning
  • Lär dig effekterna av stress.

Kursen vänder sig till dig som är företagsledare, HR-ansvarig, har medarbetaransvar som vill få ökad medvetenhet och bättre förståelse för att hantera stress hos dig själv och andra, du kommer under workshopen att ta fram din personliga handlingsplan

Du kommer att bli bättre på att hantera stress, lära dig att prioritera, bli mer medveten om ditt och andras beteende.

Kursupplägg under två förmiddagar 

 

Tillfälle 1 8.30-11.30

Varför har jag bråttom? Får du mer gjort när du är stressad?

TEMA

Om Tid
Bråttom beteende & tidsoptimisten
Effekten av bråttom beteende

Tillfälle 2

Hur påverkas ditt samarbete när du har en grundläggande stress? Vet du vad konkurrens, aggressivitet och gråtmildhet har gemensamt?

TEMA:

Hjärnan & kommunikation
Från hjärndimma till närvaro
Handlingsplan

Teori och praktiska övningar
Under förmiddagen har vi två pauser på 15 minuter. Du kommer att få detaljerad information om hur plattformen zoom fungerar innan kursdagen.

Pris 2500 kr per deltagare (ex moms för företag)

Välkommen!

 

Stressmanagement by WIP

13 + 8 =