Vad har cykelhjälm och förebyggande av stress gemensamt?

Du vet att cykelhjälm skyddar huvudet när du cyklar – om du skulle falla, du har säkerhetsbälte och krockkudde i bilen – om olyckan skulle vara framme. Allt för att förebygga och skydda dig mot fysiska skador.

Varför görs inte samma sak med stress?

Vi menar att det går att arbeta förebyggande med hantering av stress.

När ni integrerar kunskaper om stress och hur stress påverkar samarbete, beslutsfattande och kommunikation kommer risken för stressrelaterade symtom, sjukdomar och sjukskrivningar att minska.

Det är som att sätta på sig cykelhjälmen innan du ska cykla, inte efteråt när olyckan är ett faktum

Vi får höra att vi är tydliga och pragmatiska i vårt förhållningssätt!

I våra kurser och föreläsningar om stress handlar det om att förbättra och att öka medvetenheten så att den enskilda personen kan ansvara själv för sina möjligheter och gränser. Vi belyser våra ”bråttom” beteenden och förmågan fylla på ännu mer fastän det är fullt i bägaren.

Långtidsfrånvaron bland män i chefsposition ökar

Uppdelning mellan män och kvinnor i chefsposition visar att långtidssjukskrivningar ökar för båda könen över tid.

För första gången är det dock männens långtidssjukskrivningar som står för den fortsatta totala uppgången av sjukskrivningar bland chefer.

Fortfarande är det kvinnor i chefsposition som mest drabbas av sjukskrivningar. Kvinnor är oftare chefer inom vård, omsorg, skola/förskola – chefspositioner med generellt stora personalgrupper vilket ökar belastningen på chefer.

Under 2019 skedde dock en avstanning av den tidigare branta uppgången. Det är dock för tidigt att dra slutsatser kring om det innebär ett långsiktigt trendbrott.

SJÄLVLEDARSKAP – LEDARSKAP

Behovet av att kunna ”leda sig själv” göra aktiva val och sätta gränser blir allt mer aktuellt oavsett om du är chef eller medarbetare.

”Studier visar att de som tar en liten paus var nittionde minut är mer fokuserade än de som inte tar några pauser. De rapporterar även drygt 50% bättre kapacitet och  att tänka kreativt och 46% högre på hälsa och välmående.

Ur Neuroledarskap med Katarina Gospic och Stefan Falk.

Möjligheter med oss !

KURS

Nu är det klart att Martin och Serveras utbildningsportal Gastromerit erbjuder en kurs i Stresshantering under två dagar. WIP har utformat den och håller i utbildningen. Läs mer här

FÖRELÄSNINGAR

Vi föreläser för kvinnliga nätverk under våren. Läs mer här

KOMMUNIKATIONSGUIDERNA

-VÅR E-KURS PLATTFORM SOM VI ÄR STOLTA ÖVER

Vår plattform för kurser online där vi sammanställt våra pragmatiska verktyg till onlinekurser lanserades i januari. Ta en kurs och boka en tid med oss för att få en riktigt kick-ass start Läs mer här

KONTAKTA OSS!https://www.workinprogress.works/kontakt/