Prägling din software

Prägling din software

  Det finns idag 4 olika anknytnings teman som du kanske redan känner till, trygg , otrygg-ambivalent och otrygg-undvikande och desorienterad anknytning. Ditt software Med andra ord skulle vi kunna beskriva det att du mentalt, fysiskt och energiskt skapar ditt...