Det finns tyvärr många sjuka arbetsplatser

Du anar inte säkert inte vilka stories vi får höra. Företag, organisationer, kommuner där den ena efter den andra personen bränner ut sig, folk gråter och bryter ihop dagligen. Självklart arbetar vi alltid under tystnadsplikt vare sig det är företag eller individer vi arbetar med. Det som sägs i rummet stannar där. Om vi beskriver ett Case är det alltid anonymt.

Vi har gjort medarbetarundersökningar på arbetsplatser där pakter och mobbing är vardag, arbetsmiljön är som i en dokusåpa. Ett av bolagen vi gjorde undersökning på, tackade nej till vår samarbetsförslag, de behövde inte jobba med oss. Ett par månader senare visade det sig att de hade arbetsmiljöverket på sig pga. arbetsmiljön.

Men nä, de behövde inte jobba med sin arbetsmiljö och ledarskap.

Vill du jobba på en sådan arbetsplats? Skulle inte tro det, ändå gör tyvärr väldigt många det!

Vår erfarenhet är att när vi kommer in som extern part, ser vi verksamheten med opartiska ögon. Efter att vi har gjort en förstudie ser vi glasklart det som skaver.

En förstudie kan innehålla en medarbetarundersökning via enkät eller via samtal med utvalda medarbetare och chefer. Utifrån det  skapar vi sedan tillsammans en strategi för vårt gemensamma arbete framåt.

Vi ser möjligheter genom lösningar

Vi hittar lösningar för de knutar som finns och löser upp dem genom att öppna upp för samtal. Att ha självinsikt är grunden i ALLT självledarskap. När dialogen kommer igång och medarbetare får förståelse för varandras olika perspektiv, då kommer det att bli lättare att arbeta tillsammans mot en hållbar arbetsmiljö.

När vi arbetar med gruppen är syftet att varje individ ska känna mer trygghet genom att få ökad kunskap om sig själv och sitt känsloliv. (Läs EQ och självkänsla) När du har mer kunskap och insikt om dig själv, skapas trygghet. Trygghet som är A och O för att bygga psykologiskt trygga team.

Vill du skapa en förändring?

Vår bakgrund som cert. coacher gör att vi är vältränade i att läsa och förstå vad det är som gör att människor beter som de gör. Vi kallar det präglingar, de underliggande faktorerna som beskriver varför människor agerar på olika sätt.

Är du en smart ledare bygger du trygghet hos individen, de är din bästa tillgång!

Frågor till dig som leder team – Är du villig att skapa en förändring?

Första steget är att: TA HJÄLP!

Vi stödjer er att öppna dörrar 🚪för nya perspektiv. Vi vill arbeta med företag som tror på att värdebaserat självledarskap ökar välmående, motivation och engagemang.

Stark och hållbar genom arbetslivet!
Veronica & Jessica

Teamutveckling