Prägling din software

Prägling din software

  Det finns idag 4 olika anknytnings teman som du kanske redan känner till, trygg , otrygg-ambivalent och otrygg-undvikande och desorienterad anknytning. Ditt software Med andra ord skulle vi kunna beskriva det att du mentalt, fysiskt och energiskt skapar ditt...
Tror du på allt du tänker?

Tror du på allt du tänker?

Dina tankar formar ditt mående Jag tror inte längre på allt jag tänker, säger Björn Nattikho Lindeblad när han fick frågan om vad han har haft mest glädje av i livet, efter 17 år som buddistisk munk. Att ha träna sig själv att observera sina tankar och ha ett utifrån...