Work In Progress gästar Bakomfasadenpodden och pratar om anknytningsteoretiskt perspektiv – som är vår coaching grund.

Ett samtal om den teori som ligger till grund för vår coachningmetod. – Anknytningen

Relationerna du har idag är färgade av dina präglingar och anpassningar från tidig barndom. Vi berättar om de olika anknytningstyperna och vilka utmaningar vi har i vår kommunikation/relation med andra beroende på vilken anknytningstyp är.

Här kan du lyssna på avsnittet:
https://poddtoppen.se/podcast/1508846791/bakom-fasadenpodden/22-serie-anknytningsteorin-vad-ar-den-hur-ar-en-otrygg-anknytning-med-work-in-progress-sweden