Vi som arbetar som coacher vet att det är en skillnad mellan coaching av person, medarbetarfokus och företag.

Coaching av en person handlar oftast om självledarskapet. Vad man som människa kan förbättra för sitt eget mående, hantera egen inre stress, sina syften och egna mål i livet.
Coaching av en medarbetare handlar om självledarskapet med fokus vad personen kan bidra med till verksamhetens mål och planering.

Coaching av ett företag handlar om att fokusera på mål som företaget vill lyckas med och medarbetarna kan vara med och bidra till utvecklingen.

Coaching på företag kan handla om värdegrundsarbete, skapa en hållbar och glädjefylld företagskultur, att fokusera på de viktigaste målen eller fokusera på rätt sorts beteenden. Att det inte blir individuella utstick utan att fokus handlar om de gemensamma företags-målen som är relevanta för verksamheten.

En av våra styrkor på Work in Progress är att skapa förståelse för varandras olika beteenden och sätt att kommunicera.
Att se olikheter som utveckling och likheter som viss trygghet och att drivkrafter är det osynliga bränsle vi kan använda för att öka motivation och engagemang. Vi uppmuntrar till ökad förståelse och insikter att vissa beteenden är svåra att förändra. Vi skapar insikt i att det krävs eget arbete i att försöka göra sig en viss beteende förflyttning.

Vår erfarenhet är att för stora beteende förflyttningar skapar stress, utbrändhet och att personer kan bli sjuka eller tappar de den inre motivationen.

Vårt tips är att ha ett öppet sinne, släpp ut människor ur lådan av de uppfattningar som du har och börja den utvecklingsresa ni behöver, tillsammans med en coach.

Jessica & Veronica

Certifierade Coacher