Idag grät jag ”argtårar” när jag läser regeringens förslag om att slopa sjuklöneskyddet för företag. Vilket kommer att innebära rejäl höjning av företagens sjuklönekostnader.

Hela tiden dessa små förändringar som gör det tuffare för arbetsgivare, små- och medelstora företag. Själva ersättningen för höga sjuklönekostnader är konstruerat för att ge dessa företag en viss trygghet när det kommer till kostnader som är svåra att förutse.

Jag kan redan förutspå en hel del kreativa lösningar på detta hos arbetsgivarna, som i sin tur kommer att påverka medarbetarna på ett eller annat sätt.

Visst spelar det i händerna på oss som arbetar med hållbara och välmående medarbetare. Visst blir incitamentet glasklart: Satsa mer på att förebygga och friskvårda medarbetarna.

Utveckling med stora kliv har vi klarat av tidigare, vem minns inte hur Covid-19 tvingade oss att arbeta på distans och få distansarbete att verkligen fungera. Tror detta skapade 20 års utveckling på ett par månader.

Oavsett det, är långsiktigt omsorgsarbete för medarbetarna en viktig strategi för vilket småföretag eller medelstort företag som helst. Vi vet idag, att insatser som stärker välmående minskar sjukfrånvaron radikalt.

Det gäller att du som företagsledare tar tag i detta och sätter det på agendan precis som ekonomi, de senaste projekten, och årets julmiddag.

Kanske behöver vissa företag få kännbara kostnader och då inse att det gäller att ”komma ur startblocken” och andra kanske bara är i läget att få en #poke för att ta det där viktiga steget mot ett långsiktigt arbete för mer välmående medarbetare.

Vill ni ta det där steget eller bara erbjuda friskvårdsbidrag och julmiddag?

Kanske behöver ni liksom många andra lägga ljuset på mer välmående medarbetare, både mentalt och fysiskt?

Vad tror DU är hindret idag, för att implementera hjälp och stöd för tex stressad arbetsmiljö och stöd för att undvika sjukdom och ohälsa relaterat till arbete?