Nu står det klart att Work in Progress ingår samarbete med Rolf Nordic AB och blir partner.

Vi har länge letat efter ett digitalt verktyg som konkretiserar utvecklingsprocessen hos individ, ledare och organisation. Den här plattformen möjliggör att utvecklingsarbetet blir mätbart och strukturerat för hållbar framgång. Genom coachning, reflektion, aktiviteter, feedback och målstyrning blir medarbetar processen tydlig.

Integrering av plattformen tillsammans med vår kompetens inom beteende utveckling, kommunikation och psykisk ohälsa, ser vi att vi kan strukturera ledaskapsarbetet. Vi hjälper er att stärka organisationer att skapa en lärande arbetsplats med välmående och motiverade medarbetare som driver resultat.

Många ledare och organisationer gör enstaka insatser med mål, teamutveckling osv på den årliga konferensen. Sen får de inte det resultat de önskar. För att förändring och utveckling ska ske krävs det tydliga mål, kopplade till aktiviteter med reflektion och feedback. På det sättet växer resultat och utveckling sker i det dagliga arbetet.

Exempel på områden vi kan hjälpa er:

  • Stödja coachande förhållningssätt
  • Skapa psykologisk trygghet
  • Underlätta medarbetarsamtal
  • Stärka medarbetar- team- och ledarutveckling
  • Få samsyn på mål, aktiviteter och vision
  • Värderingsarbete

 

”Ledarskap sker till stor del omedvetet, oplanerat, ostrukturerat, osystematiskt och inkonsekvent. De egna känslorna styr mer än medarbetarnas och verksamhetens behov. Detta ger låg effektivitet och negativa variationer.” Simon Elvnäs, forskare kring ledarskap på KTH

Kontakta Veronica Carlson  veronica@workinprogress.works Tel 0733-65 11 68