Det finns idag 4 olika anknytnings teman som du kanske redan känner till, trygg , otrygg-ambivalent och otrygg-undvikande och desorienterad anknytning.

Ditt software

anknytning din software

Med andra ord skulle vi kunna beskriva det att du mentalt, fysiskt och energiskt skapar ditt software. Ditt software börjades att skapas i unga år och präglas av information från ditt förflutna och vissa minnesmönster som repeterar sig.

Vi har fem sinnen, alla dessa tar in en massa information som undermedvetet skapar kunskap och information i ditt software. En stor del av den informationen är uppladdad i dig som barn. Ett sätt för dig att förhålla dig till din omvärld, den verklighet du växte upp i. Där och då skapade du rollen du fortsätter att besitta. Ditt liv blir cyklist, vanemässig och samma upprepandemönster. Det blir din programmering.

Du är troligen inte medveten om programmeringen, då den finns i ditt undermedvetna.

Dina tankar, känslor och handlingar är ditt software. Du uppdaterar ditt software när du lär dig vad du präglats och programmerats av. Med kunskap om programmeringen kan du få insikt om och skapa förståelse för, vad det är som hindrar dig i din personliga utveckling.

Programmeringen är på ett omedvetet plan – ett plan som du har svårt att nå med tankar, logik och handlingar.

Vi behöver möta oss själva på ett känslomässigt plan

Vårt arbete 

I vårt terapeutiska arbete möter vi många vuxna som har svårt med tillit, svårt att knyta an och bli intima, med önskan och drömmar om att känna och uppleva riktigt närhet.

Rädslan att av bli sårad eller såra gör att många sätter upp kraftiga barriärer som skydd för att inte såras igen på djupet.

För att skapa förståelse för varför det blev som det blev, kan vi titta på vilka händelser i livet som har skapat behovet av att skydda det inre. Det kan vara små händelser tidigt i livet men också andra situationer.

Du är som du är eftersom det har varit som det har varit i ditt liv. Bli medveten om varför dina präglingar påverkar dig och hindrar dig att utvecklas. När du blir medveten om vad som präglat dig kommer du att bli fri för första gången, på djupet och på riktigt. 

Det vi pratar om här, är inget du kan lösa genom att lyssna hundratals timmar på poddar, eller läsa böcker i personlig utveckling. Terapi är den enda vägen till försoning med dig själv och ditt inre barn.

Vi rekommenderar samtal i kombination med att du arbetar i eget tempo med våra nycklar i pragmatisk självledarskaps programmet:

I samtalen sätter vi:

  • vision med ditt arbete
  • vilket resultat du vill nå med samtal och ditt arbete
  • Regelbunden uppföljning

Vi vågar påstå att du uppnår ett bättre resultat när du regelbundet samtalar, coachas och får fördjupad insikter om det du lärt, läst etc i vårt kursmaterial.

Gå vidare till nyheter!

Fakta Anknytning*

1.Trygg anknytning
2. Otrygg-undvikande anknytning
3. Otrygg-ambivalent anknytning

Trygg 

Trygga barn litar på att föräldern (eller den som huvudsakligen tar hand om barnet) finns där och försöker hjälpa barnet i svåra eller skrämmande situationer.Som vuxna har de lätt att komma nära andra människor, men trivs också bra i eget sällskap. De har lätt att fungera i långvariga relationer.

Otrygg – undvikande

Barn med otrygg-undvikande anknytning förväntar sig att bli avvisade och bortstötta när de behöver hjälp. Därför lär de sig tidigt att inte söka närhet och stöd, utan att klara sig själva. De tänker sig fram till svar snarare än känner efter.

Som vuxna är de ofta omtyckta och fungerar bra i mer ytliga relationer. I nära relationer håller de distans – de kan vara svåra att komma inpå livet, och drar sig ofta undan när de upplever krav på närhet. 

Otrygg – ambivalent

Barn med otrygg-ambivalent anknytning bär med sig en erfarenhet av att ibland bli omhändertagna, ibland avvisade när de söker hjälp och tröst. Osäkerheten gör att de känner separationsångest och rädsla. De är i stor utsträckning känslostyrda.

Som vuxna uppfattas de ofta som kreativa personer som har nära till sina känslor. I nära relationer skrämmer de ibland iväg människor med sin starka önskan om närhet. En del är så rädda att bli övergivna att de istället undviker nära relationer.

Otrygg – desorganiserad

Det finns också en fjärde, mer ovanlig kategori, som kallas otrygg-desorganiserad. Detta anknytningsmönster utvecklas ofta hos barn som växer upp med fysisk eller psykisk misshandel, eller har föräldrar med svåra upplevelser från sin barndom och som därför inte kan tolka sitt barns signaler på rätt sätt. De kanske bli arga eller rädda när barnet gråter, så att barnet upplever föräldern som skrämmande – ändå behöver barnet knyta an.

Detta leder till särskilt svåra relationsstörningar även i vuxen ålder. Behovet av professionell hjälp för att kunna bryta detta mönster är störst i den här gruppen.(* Källa: psykologiguiden. se )