Dina tankar formar ditt mående

Jag tror inte längre på allt jag tänker, säger Björn Nattikho Lindeblad när han fick frågan om vad han har haft mest glädje av i livet, efter 17 år som buddistisk munk.

Att ha träna sig själv att observera sina tankar och ha ett utifrån perspektiv på tankarna kallas Metakognition. Det betyder att du är medveten om en del av dina egna tankar och tankeprocesser. Du kan observera vilka vägar tankarna tar och bedöma om det går att styra dem eller inte.

Tankarna är inte i närvaro

Tankarna har en förmåga att vara i dåtid och hämta information och oroa sig för framtiden. De allra flesta av oss har jättesvårt att vara i nuet. Åttio till Nittio procent av människors tankar är repetitiva och meningslösa, då de oftast är negativa och destruktiva, till stor del också skadliga för oss. Notera själv dina tankar så kommer du snart att märka att det är sant

Livet blir lättare när vi har mer kunskap om oss själv, när vi har metoder och verktyg till hjälp att ta oss ur destruktiva tankebanor.

Hjärnan

Vår hjärna är supergammal. Let’s face it! Den har inte den senaste uppgraderingen och med de senaste funktionerna, den har samma funktion nu som när vi levde på savannen.

Hjärnan är vår öppning till världen, vår generator för tankar, drömmar och idéer.

Hjärnan är fantastisk, men ibland jobbar den emot oss och inte med oss. I hjärnan har vi fem gånger fler nervbanor som larmar oss när vi upplever en fara för oss, än de nervbanor som ger oss lugn och harmoni.

Hjärnan är gjord för att lösa problem, se till att vi överlever alla faror som hotar och att vi fortplantar oss, för artens överlevnad. Det är den primära uppgiften. Det är lättare att tänka negativa tankar då det är så starkt kopplat till beredskap och vår överlevnadsinstinkt.

Präglingar

Du är programmerad och automatiserad redan i barndomen. Det du lärde dig och präglades av mellan 0-6 år är det som automatiskt styr ditt liv idag. Hur du tolkar situationer bygger på dina upplevelser som barn. (Anknytningsteori) När du får mer kunskap om dina automatiska tankar och känslor kan du börja göra mer medvetna val. Hur gör du då för att bryta hjärnans invanda spår?

En metod för att börja lära sig metakognition är att undersöka tankarna enligt en process som vi gärna delar med oss av!
(En av våra kunder har denna i sin handväska)

Testa dina tankar- en skrivprocess som du kan använda för att inte tro på allt du tänker. 

Formuläret Testa Dina Tankar kan hjälpa dig med specifika situationer som upprepar sig för dig. När du blir mer medveten om “pratet” som pågår i ditt huvud har du möjlighet att börja göra andra medvetna val.

Vanliga områden som du kan använda formuläret till:

  • Jag kommer aldrig få ett jobb
  • Jag kommer inte att klara den här utbildningen
  • Jag kommer aldrig få en partner
  • Jag kommer att bli jättesjuk i Covid-19 alternativt Jag kommer att dö i Covid-19
  • Jag kommer aldrig komma över den här sorgen

Har du inte fått formuläret Testa dina Tankar? Fyll i formuläret här! https://www.workinprogress.works/blogg/

För dig som vill lära dig ännu mer, tipsar vi om:

Böcker
The Power of now/Lev livet fullt ut – Eckhardt Tolle
Jag kan ha fel – Björn Natthiko Lindeblad

Podd:
Nyfiken på med Kristin Kaspersen
Avsnitt 23 Hur hanterar vi våra tankar?
Gäst Anna Tebelius Bodin

Uppstår det frågor i dig, tveka inte att ställa dem till oss:
info@workinprogress.works

Vi hoppas du bli ”kuninspirerad” och motiverad att prova processen och kanske till och med lärt dig något helt nytt!

/ Veronica & Jessica