Veronica & Jessica Kundcase

Vi träffar många olika företag som vill vara den perfekta arbetsplatsen för sina medarbetare men vet inte hur de tar sig dit. Vi kommer att publicera några av våra kundcase framöver som anonymt beskriver kundens utmaningar. Anonymiteten har vi valt därför att ingen idag vill berätta om att de har interna utmaningar. De flesta vill ge sken av att vara framgångsrika på alla fronter. Låt oss börja med drivkrafter och engagemang. Ett företag i kommunikations branschen har upplevt dalande engagemang internt och viss stagnation när det gäller utveckling av produkter och tjänster

Det här var några av de utmaningar organisationen hade:

  • En av cheferna visste inte om att han hade medarbetar ansvar
  • En medarbetare gick alltid till VD istället för sin närmaste chef för att få svar.
  • En del vill få förståelse för varför alla inte tycker som jag
  • En chef behövde få verktyg för att kunna prata med kollegor hen inte klickar med
  • Signaler på att medarbetarna sökte andra jobb

Intern & inre kommunikation

Kommunikationen internt var inget som värderades, ifrågasattes eller utvecklades. Stämningen blev sämre, vissa slutade att kommunicera verbalt utan bara skrev till varandra. Några pratade om att sluta. Andra grävde ned sig i jobb och blev därmed helt inneslutna i sin bubbla. Engagemangs nivå för kreativitet, den egna utvecklingen inom sitt specialist område stagnerade. Få visade intresse för den tekniska utvecklingen som pågår. Vilket gjorde att ledningen började se tendenser till minskad försäljning.

Ledningsgruppens personliga drivkrafter var pengar och autonomi (makt och inflytande). Medarbetarna på företaget har drivkrafter som egna framsteg, lärande och känsla för omgivning, dvs gemensamma luncher, fika och personalaktiviteter. Något som ledningen inte prioriterade pga. deras egna personliga drivkrafter i företaget.

Konsekvensen blev att mer tillbakalutad organisation i förvaltning och rädslor för det nya.

Vi påbörjade en utvecklingsresa tillsammans

Några av de nycklar vi använde under den här utvecklingsresan tillsammans. Hela organisationen genomgick en förflyttning och följande områden blev strategiskt utvalda.

Självledarskap – ta ansvar för den egna utvecklingen

Kommunikation– Öppen och tydlig kommunikation skapar förtroende, tillit och minskar osäkerhet

Lärande i kulturen – Uppmuntra till ständig utveckling och inlärning, skapar kitt mellan människor och team.

Engagemang- sprider sig, det är gör att vi blir mer motiverade att anta utmaningar och dagens sysslor.

Under samarbetet genomförde vi gemensamma workshops, enskilda coaching samtal med medarbetare samt ledare. Samarbetet pågick under 2 års tid med olika fokusområden. När vi inledde arbetet kom vi överens om att utvecklingen skulle fördelas över en längre tid för att få en bestående utveckling där den lärande kulturen skulle få större utrymme. Företagets utvecklingsresa pågår och är en work in progress. Vi puffar ibland dem i vissa frågor för att de ska komma vidare om de fastnar. Nu gör de ett fantastiskt arbete med att förflytta och utveckla företagskulturen. Ett great place to work ,helt enkelt

Veronica & Jessica // Work in Progress

Ledarskapsutveckling