Känner du igen dig? Den duktiga i dig som hela tiden vill bevisa för sig själv och sin omgivning att du duger, vara bäst på det mesta eller vill bli omtyckt och populär?

Känner du igen dig? Du tänker att du inte är tillräcklig och rädd för att bli avslöjad som en ”fake”?

Då är du den duktiga flickan/pojken med alla metoder och sätt till att överleva, övertyga och trycka ned dig själv. Det här leder till att känna sig som offer, vara en förövare eller vilja rädda ”världen”.

Vill du ha det så här eller transformera din framtid, och skriva om din story med ett vuxet perspektiv?

 Ditt vuxna jag blir triggad av något: på en bråkdel av en sekund är du emotionellt tillbaka i historien, din kropp, känslan och minnenas vibrationer tar dig dit. Det du blir upprörd för idag är ett eko från din barndom som klingar än.

Din respons på triggern är uttryckt ur din 2-åring, 5-åring, 8- åring eller din 12-årings behov.

Vi ser på människan som att hon är som en Babusjka docka, du har din ”tribe av inre barn” som ryms i dig, där flera av ”lilla flickan/pojken” finns i flera olika åldrar.

Barnen som finns i dig har behov, som inte blev mötta. Det skapades ett energetiskt minne, ett eko i din kropp. Ett eko som är fruset i tiden då din ”story” hände.

Vad är respons?

Det är ditt sätt att känna, handla och tänka kring dig själv. Jag duger inte, jag är ett offer, hon/han kommer att lämna mig, vill vara andra till lags, få bekräftelse, rädslan av att inte vara omtyckt.

För att läka ditt energetiska minne kan du idag vända dig till ditt lilla inre barn och ställa frågor.

Det är det den här kraftfulla processen vi arbetar med terapeutiska samtal att få kontakt med ditt/dina inre barn. Grunden med metoden är att hitta ditt ”core belief”. Många har ”jag duger inte” som ett omedvetet underliggande mantra, som på cellnivå och hindrar dig från att läka och känna lycka.

Om vi tänker oss att i universum är energi, så är ord och känslor också laddade med energi, inte sant?

Metoden vi använder går bortom det vi kognitivt kan förklara. Vi går på energin, hämtar svar i dina energetiska minnen och skapar nya bilder och nya manus där vi ger det lilla barnet precis allt det behövde i situationen då beslutet togs: ”Jag måste klara mig själv”

Coach, samtalsterapeut eller Kommunikationsguide?

Vi kallar oss ibland coacher, terapeuter och kommunikationsguider. Alla dessa finns i oss när vi pratar med klienter. Är det någon skillnad. Här förklarar vi kort om varje process:

Coachen– är en mentaltränare som fokuserar på att förändra beteende och tankesätt, stor del av coaching är framtidsorienterat.

Terapeuten – är perspektivet på psykisk ohälsa kopplat till historiskt och framtida perspektiv.

Kommunikationsguider– Vi flätar ihop coaching med samtalsterapi i en anpassning för din story och dina förutsättningar.

Vill du skapa bestående förändring på kognitiv och energetisk nivå?

Vill du även oskapa det som idag håller dig bunden?

Vill du förstå vilket behov du som barn inte fick mött och hur det präglar dig än idag?

Då rekommenderar vi samtal för dig med den här processen som utgångspunkt.

Just nu kan du boka ”prova på” coachning där du har möjlighet att prov prata med någon av oss.

Boka ett prova på samtal

 

Väl mött  Jessica Glenmark & Veronica Carlson