Chefshälsorapporten 2019 visar att långtidssjukskrivningar av psykosociala besvär har ökat från 28 till 78 dagar per 100 chefer på sex år (2014-2019).

Veronica Carlson är Kommunikationsguide på Work in Progress  och har arbetat med ledarskapsfrågor i många år. Hon menar att  några av utmaningarna är att chefer har många ansvarsområden och att ambitionerna är för högt satta, både på jobbet och privat.

Tillsammans med ledarskapet ingår oftast ansvar kring kunder, medarbetare och ibland även konsulter som hör av sig utanför arbetstid. Där har många svårt att sätta en gräns mellan fritiden och arbetet eftersom det kan kännas skönt för stunden att få saken ur världen ”lite snabbt”.

Worklife Balance – ditt välbefinnande

Många är engagerade i sitt arbete och gör gärna uppoffringar för att  kunna utföra sina åtaganden, många förväntar sig sannolikt att ens medarbetare även prioriterar arbetet framför fritid.

Flertalet har idag  svårt att skilja på fritid och arbetstid eftersom gränserna försvunnit mer och mer. Digitaliseringen har på många sätt förenklat och underlättat vår vardag, priset vi betalar när att vi ständigt är uppkopplade är att vi aldrig vilar vår hjärna ifrån intrycken eller stressen som kan uppstå.

Hur många gånger har du läst din mejl precis innan du ska sova och blir upprörd över ett mejl?

Det som hotas är vår tid för nedvarvning, återhämtning och paus, då vi hela tiden är mentalt kvar på arbetet. Det blir svårare att släppa arbetet för att vi är online hela tiden.

Det finns lösningar – här är mina tips, för att både hjärna och kropp ska få sin livsnödvändiga återhämtning:

  • Minska ambitionsnivån på något område – inte realistiskt med 100% på alla områden
  • Unna dig lugna stunder – det är tillåtet
  • Stäng av mobilen och arbeta med en sak i taget
  • Sluta jobba i tid
  • Anpassa din fysiska aktivitet efter vad du orkar
  • Prioritera din sömn
  • Gå inte på andras idéer om att gå upp klockan 05:00 för att hinna mer (om det inte passar dig)

Sluta jobba i tid

Om något inte är avslutat när du ska avsluta dagen, gör en plan över hur det ska bli klart. Det gör att din hjärna förstår att arbetsdagen är slut.

Läs mer om chefshälsorapporten här:

CHEFSHÄLSORAPPORTEN 2019

.

Veronica Carlson

Veronica Carlson – Kommunikationsguide

Våra kontaktuppgifter

Om Work in Progress

Vi håller före­läsningar och kurser i kommunikation, stress och värdegrunder. Vår expertis är ledarskap, kommunikation, gruppdynamik, mindfulness, KBT och stress. Båda är certifierade som coacher och för olika personlighetsanalyser.
De har mångårig erfarenhet från mediabranschen som medarbetare och chefer.