Vad skapar psykologisk trygghet i team?

Vad skapar psykologisk trygghet i team?

För att skapa psykologisk trygghet behövs en företagskultur där det är tillåtet att misslyckas och där reflektion och självledarskap är viktiga ingredienser.  Att känna sig själv och förstå sig själv är en del i att kunna leda sig själv. Vi vet att genom kommunikation...