Hur vet du vad dina medarbetare brinner för?

Är det självförverkligande, inflytande eller pengar? När du vet det, är det lättare för dig att motivera dem i det dagliga arbetet. De som känner sig motiverade på sin arbetsplats upplever mer arbetsglädje

Drivkraften syns inte på ytan, utan är något som är en av de underliggande krafterna.
Den inre motorn till varför vi går till arbetet.

Vi märker att det är många som inte är medvetna om vad de drivs av.

Efter att vi har gjort en drivkraftsanalys och har ett återkopplingssamtal kring drivkrafter får personen insikt i vad de drivs av, vad som får dem att bli motiverade. ”What makes them tick”

Varför valde du ditt jobb? Varför valde du företaget du är på idag? Vad var det som gjorde att du valde den
organisationen och inte konkurrenten?

Vi ser dagligen företag som missar att motivera sina medarbetare på rätt sätt.

Enligt Ensize Drivkraftanalys Moroten som till viss del bygger på Dr. Eduard Sprangers tankegångar i boken
”Types of Men” finns sju olika motivationsfaktorer.

Självförverkligande
Kunskap
Praktisk
Omtanke
Etisk – Moralisk
Ekonomisk
Makt & Inflytande

Dessa underliggande faktorer spelar en avgörande roll i hur du motiverar din personal på allra bästa sätt. Att förstå vad som motiverar dina medarbetare innebär att du kommer att veta hur du håller dem drivna, engagerade och effektiva.

Om man som medarbetare brinner för sin uppgift och får gehör för sina idéer kommer motivation naturligt. Om man inte får ut sin motivation i arbetet, kan det leda till frustration och så småningom till ovilja att engagera sig

Underlag för engagerande medarbetarsamtal

Ett bra samtalsunderlag inför nästa medarbetarsamtal är att ha motivationskrafterna klart för sig. Vi har märkt att engagemanget från medarbetarna ökar när de får bekräftelse från arbetsgivaren angående de egna drivkrafterna.

När du vet dina medarbetares drivkrafter hjälper de dig att skapa en positiv kultur inom din organisation och hjälper dig att få människorna omkring dig engagerade. Trivselfaktorn och arbetsglädjen ökar, personalomsättningen minskar.

Resultat och mål nås lättare med motiverad och engagerad personal .

Läs mer om analysen här:
Drivkraftsanalys
https://www.workinprogress.works/motivation-och-drivkrafter/