pexels-photo-238302

Vi gör en reflektionsövning för att öka vår medvetenhet och blicka framåt.

Vad tar jag med mig som är bra?

Vad kan jag lämna bakom mig?

Vart ser jag mig själv om 1 – 3 år?

 

Förslag på områden ( mina relationer, mitt arbete , intressen )

-vilka hinder upplever du i ditt arbete/relation/fritid?

-vilka arbetsuppgifter tycker du bäst om?

-inom vilka områden behöver du utveckla dig?

-inom vilket område skulle du vilja öka din kompetens?

-vilket stöd kommer du att behöva?

Frågeställning  2017

Vad mer är möjligt att skapa, förändra, förverkliga bortom mina drömmar och logiska sinne?.

Gott Nytt Händelserikt År