Vi följer debatten kring instagram-stjärnonas flygresor som är en het diskussion. De flesta är i 20 års åldern och i början av sitt yrkesliv. Redan nu får de känna på hur det är att bli ifrågasätta och dömda för sitt yrkesval och resande. Mediadrevet är igång. Klimatångest frågan är superviktig, det är en sak i sig.

Det vi reflekterar över är: hur känner de sig när de blir utsatta på det sättet? Är det något som de är förberedda på när de väljer yrket influenser? Det är så lätt idag att bli synad då allt är tillgängligt hela tiden och de berättar öppet om sin vardag och ”sitt perfekta liv”.
(Se SVT dokumentär om Mitt perfekta liv ) SVT Mitt Perfekta Liv

Vi gissar att flera mår dåligt och vi tror att situationen upplevs pressande.

Så vad är en kris?

Det kan vara hemma vid middagsbordet eller på jobbet där en riktigt krissituation uppstår, och allt däremellan.

Vi vet och är övertygade om att våra egna värdegrunder hjälpte oss för nåt år sen  då det uppstod en oväntad situation som skulle kunnat innebära en kris för verksamheten.

Att bli synad av media när du när du inte har något att dölja , kan det  ändå tolkas som att det finns oegentligheter.

Vår inre trygga kompass visade riktningen hur vi skulle förhålla oss till situationen. Efter flera år i mediebranschen är vi dessutom luttrade i själen men ändå kusligt medvetna om att när yxan går, kan hela skiten falla. Vi stod tillsammans trygga i våra värdegrunder och med vår inre kompass hanterade vi de olika situationerna som uppkom utifrån :

MOD, TRYGGHET och ÄRLIGHET

Exceptionellt  Närvarande  

Vi rannsakade oss själva, vi sökte stöd i våra kunskaper och vi blev exceptionell närvarande i nuet. Vi mötte inte situationen med rädsla,  en enda gång. Det var som om hela vår medvetenhet var påslagen och arbetade till 100 % för oss.

När vi såg hur vår omgivning hanterade situationen fick vi en stor insikt.

Vi har en trygg grund att stå på och alla våra kunskaper fungerar. En av dessa är VÄRDEGRUNDERNA.

Det är till dem vi vänder oss när vi tar beslut, i en kris eller ett vägval.  Om vi är i kongruens med våra värdegrunder blir beslutet och väg framåt enkel och riktningen tydligare.

”När vi inte följer våra värdegrunder, kommer det förr eller senare kännas som om något skaver”

Vi använder våra värdegrunder för större beslut, som yrkesval, bostadsval och hälsoval. Värdegrunderna har förenklat vår inre, yttre dialog och kommunikation. Värdegrunderna har gjort oss livsstarka och gett oss självvetenskap

När du vet vad du behöver i GRUNDEN har du enklare att ta riktning i ditt liv och kalibrera din inre kompass. 

[fruitful_recent_posts_slider posts=”4″ show_thumbs=”on” thumb_width=”255″ thumb_height=”240″ thumb_radius=”4″ show_date=”on” show_header=”on” show_excerpt=”on” excerpt_len=”30″ show_metadata=”on” slides=”1″ slides_small=”1″ slides_extra_small=”1″]