Den här lärande organisationen hade digital utveckling som spelplan, och en plats för unga kreativa entreprenörer. Ledningsgruppen hade några utmaningar som påverkade det dagliga arbetet och fokus blev oftare på interna problem än att sköta respektive ledares uppdrag. De hade aldrig arbetat med ledarskapsutveckling.

Några av de utmaningar den här organisationen upplevde men inte kunnat sätta ord på själva:

  • Chefen på annan ort
  • Leda genom att peka dvs militär ledarstil
  • Några i ledningsgruppen hade narcissiska drag
  • Många deadlines skapade hög stressnivå – de flesta sprang om kring i flykt beteende

Vardagen färgades av maktkamper, känsloutbrott och trakasserier. Den här nedåtgående spiralen hade egentligen pågått alldeles för länge. Eftersom det var starka personligheter i ledningsgruppen var det ingen som gav efter, situationen eskalerade och de insåg att de behövde hjälp utifrån.

Chefen som ledde på distans var dessutom inte medveten om de dagliga maktkamperna som pågick, utan alla höll masken på möten och events online.

Vi hjälpte genom:

  • Workshop i kommunikation våra likheter & olikheter
  • Workshop: Varför uppstår konflikter? Hur löser vi dem/undviker dem?
  • Enskilda samtal under en period
  • Ledningsgruppen fick uppgifter inom reflektion och coachande förhållningssätt
  • Ledarskapsutveckling

Resultatet varierande från individ till invid, för ledningsgruppen fick ytterst ansvarig ta en mer aktiv roll och lära sig att leda med coachande förhållningssätt tillsammans med ledningsgruppen och vara mer närvarande.

 

Veronica & Jessica // Work in Progress

Ledarskapsutveckling