Självledarskap handlar om att ha kunskap om sig själv och ha effektiva metoder/verktyg som gör att du tryggt kan leda dig själv genom livets utmaningar.
I vår kurs eller i samtal med oss får du kunskap om dig själv och verktyg som hjälper dig att förstå dig själv och andra. Vilket är grunden till självledarskap.

När du har kunskap om dig själv stärks din självmedkänsla vilket ger mod och att du vågar vara sårbar och ”operfekt” – du ser ”misstag” som en möjlighet för dig att utvecklas.

Pragmatisk Självledarskap handlar om för oss att se, höra och observera den inre rösten och göra vad som krävs för att skapa en förändring när det inte funkar i livet.
Våra metoder och verktyg hjälper dig att ta action i stället för att vara i reaktion, affektion eller stagnation?

Vår kurs Pragmatiskt Självledarskap innehåller förklaringsmodeller och verktyg för livets många områden tex. Stresshantering, Återhämtning, Gränssättning Relationer, Drama & rollspel.

Mer om vår kurs Pragmatiskt självledarskap hittar du här https://www.kommunikationsguiderna.se

 

14 december, 2020
Ledarskapet och självledarskapet behöver vara i fokus oavsett vad du arbetar med, nu mer än någonsin pga av distansarbete. Det är extra viktigt att höja energi och att höja motivationen.…
by workinprogress in Kommunikation, Ledarskap  0
29 november, 2020
Har du varit med om en krissituation någon gång? Har du reflekterat över hur olika människorna reagerar i situationen? Det går inte att förutspå vem som är handlingskraftig och vem…
by Veronica Carlson in Beteende och drivkrafter, Ledarskap  0
13 november, 2020
Vi har "checkat in" med några av våra kunder för att stämma av läget kring motivation, engagemang och den psykiska arbetsmiljön. Även om de upplever att det är tufft läge igen,…
by workinprogress in Ledarskap, Personlig utveckling  0
14 september, 2020
Work In Progress gästar Bakomfasadenpodden och pratar om anknytningsteoretiskt perspektiv - som är vår coaching grund. Ett samtal om den teori som ligger till grund för vår coachningmetod. - Anknytningen…
by workinprogress in Anknytning, Enskilda samtal  0