Behöver ni ”bonda” och komma ihop er som team?

Har det varit mycket fram och tillbaka?
Nya arbetskamrater, nya team och kanske nya sätt att arbeta på?

Är det dags att kitta ihop ditt team till välfungerande arbetsgrupp?

Här är några faktorer för att bli vinnande team:

Tillit, psykologiskt trygghet och förståelse för att vi är lika eller olika.
Teamkänsla sker inte av sig själv, utan det är något som teamet skapar tillsammans. Vi stödjer er på ett lättsamt sätt för att utveckla individer och grupper att prestera mot gemensamma mål.

Ni ökar er effektivitet genom att veta varandras styrkor.

Tillbaka till kontoret – workshop

Vi skräddarsyr först en enkät med fyra kategorier, som ni alla svarar på.
  • Att jobba hemifrån
  • Att jobba på kontoret
  • Att träffa kollegorna
  • Viktigast för vårt team

Utifrån enkäten gör vi en heldags workshop i fem delar. Alla medarbetare gör även en analys som används för att se ditt teams unika sammansättning.

Kategorier:

1. Arbeta hemifrån – produktiv och effektiv på egen hand
2. Arbeta på kontoret – produktiv och effektiv på kontoret
3. Träffa kollegorna – gemenskap och engagemang
4. Framgångsfaktorerna – hur lyckas vi bäst tillsammans
5. Ditt teams unika sammansättning – mjuka värden

Workshopen handlar om att ta fram för -och nackdelar med att arbeta hemifrån och på kontoret. Den ger en objektiv bild över båda arbetsformerna som tydligt visar hur det faktiskt står till för er. Det är lätt att  ”köpa in i idéen att ”det bara är bra” att arbeta hemifrån.

Helt ärligt, är du inte medveten om effekterna, kan du inte göra något åt saken.

Effekter som kan påverkar arbetet negativt:
Den personliga utvecklingen
Det osynliga och oskrivna
Svårt att bolla ideér
Svårt att veta när jag ska stänga av
Etc.

Back to office är en konkret och inspirerande workshop för att komma igång och lära känna varandra på nytt ”post-corona”

För att utveckla team där några jobbar hemifrån och andra på kontoret behöver du bygga dina ”soft skills”. Den senaste forskningen visar att mjuka värden är en topprioritet och nyckel som bestämmer hur väl ni fungerar tillsammans. Det så kallade EQ. Det sägs att högt EQ är starkt länkat till stresshantering och interpersonliga relationer*  och ökad jobbnöjdhet. (*tex aktivt lyssnande, lösa problem, tålamod och ickeverbal kommunikation)

Vi erbjuder nu dig och ditt team att skapa bästa förutsättningar för att bli vinnande team. Boka tid med oss för konsultation.

30 min möte med WIP:  https://calendly.com/info-27292
Läs mer om våra workshops: Våra workshops!