För att skapa psykologisk trygghet behövs en företagskultur där det är tillåtet att misslyckas och där reflektion och självledarskap är viktiga ingredienser.

 Att känna sig själv och förstå sig själv är en del i att kunna leda sig själv.

Vi vet att genom kommunikation och dialog – dvs tala från hjärtat,  att bli lyssnad på och inte dömd, skapar psykologisk trygghet.

Det skapar trygga medarbetare, där man tar ansvar för det som pågår i en själv och uttrycker det.  Istället för att projicera sina egna tillkortakommanden på andra.


Några tips som inkluderar:

–  Arbeta med aktivt lyssnande
– Be dina medarbetare om input och feedback
– Alla vill be sedda och hörda, bekräfta dina medarbetare. 


Varför behövs psykologisk trygghet?

Utan trygghet kommer inte den utveckling och det resultat du önskar.

Om det inte finns ”space” för att vara sårbar med hur det känns, kunna uttrycka det och bli bemött av någon som lyssnar, kommer rädsla för att misslyckas råda. 

Rädsla gör att vi inte har tillgång till hela vårt intellekt, hur ska ni då kunna vara kreativa, innovativa och komma på smarta lösningar på eventuella problem?

Rädslan triggar vår hjärna till flykt, frys eller kamp, och därmed begränsar möjligheter till gott samarbete och utveckling.


Framgångsrika TEAM

Framgångsrika team handlar inte om mix av personlighetstyper utan om graden av psykologiskt trygghet i teamet. Medarbetarna ska våga ställa obekväma frågor, kunna uttrycka sina misstag och inte mörka dem. Som ledare är det ditt ansvar att inte samma misstag händer om och om igen, och att det missas viktiga affärsmöjligheter. 

Du kanske nu tänker: På jobbet kan väl inte alla springa omkring och prata om känslor hela tiden?

Vi menar att det ska kunna kännas tryggt att uttrycka sig, och vara en del av teamet. 

Nytt från oss WHY & HOW 

Vi har ett nytt analysverktyg som heter WHY & HOW där du kan få en Personal Work Style (PWS) rapport.  En normativ analys som är mer träffsäker som analysmetod. Kopplat till den kan vi göra olika reflektionsövningar kring engagemang och motivation.

PWS-rapporten består av två delar:
WHY Index® – beskriver dina motivationsdrivare och varför du agerar på ett visst sätt utifrån dina personliga värderingar och attityder. HOW Index® – beskriver ditt beteende och hur du förhåller dig till olika situationer, människor och uppgifter.

DISC ANALYSEN har även utvecklats med multi-dimensionell rapport med word cloud individ eller gruppen.

Utifrån gruppens Word Cloud kan vi reflektera över gruppens styrkor och utvecklingsområden. En övning som stärker teamets psykologiska trygghet.

Länk till Why & How – Ta mig till Teamutveckling

Vi ser fram emot en kontakt med dig som vill skapa framgångsrika team och för dig där trygghet, sårbarhet och rak kommunikation är nåt som du värderar!

Jessica & Veronica