En öppen dialog och kommunikation som funkar är vägen till hållbara organisationer. Fungerade kommunikation är vägen till framgång.  Vi vet att god kommunikation och dialog ger bra relationer, vare sig det är på jobbet eller hemma. Den inre dialogen och dialog med andra är grunden i vår samverkan med andra människor.

Vi vet att all kommunikation som sker –  är på mottagarens villkor

Vill du nå mottagaren framgångsrikt behöver du förstå att dina val av ord, tonläge, kroppsspråk, energi och ögonkontakt är allt tillsammans – kommunikation.

50 Orsaker till dålig kommunikation

Vi satte oss ned och gick igenom vad våra kunder uppgett som anledningar till att de har konflikter och att vissa tycker att ”företaget” är otydligt.  Detta är grundat i de medarbetarundersökningar som vi har gjort med ett verktyg för att göra kommunikation tydligare. Här är deras svar och några är våra egna reflektioner utifrån våra möten och återkopplingar,

 1. Utgår från sitt egna perspektiv
 2. Gissar vad folk vill
 3. Tycker att andra människor borde/ veta/göra/kunna sitt jobb bättre
 4. Otydligt budskap
 5. Ej genomtänkt budskap
 6. Otydlig kommunikation
 7. Pratar om varandra i stället för till varandra
 8. Skapar pakter
 9. Otydliga instruktioner
 10. Kommunikationen är inte anpassad för mottagaren
 11. Ger order
 12. Stress
 13. Tidsbrist
 14. Tidsoptimism
 15. Att inte lyssna
 16. För mycket information
 17. För lite information
 18. Ingen information alls
 19. Fel människa har fått information
 20. Konflikter
 21. Mottagaren är upptagen med någon annat under tiden
 22. Mottagaren pillar med mobilen
 23. Mottagaren låtsas förstå
 24. Mottagarens kompetens
 25. Glömt att informera
 26. Förhalande av information
 27. Egna antaganden
 28. Vi ger det vi själva vill ha
 29. Tidigare erfarenheter påverkar hur vi tolkar
 30. Fokus på brister
 31. Ser kommunikation som en kamp -dvs att en måste vinna
 32. Kommunikation utan kongruens med kroppssignaler och tal
 33. Avbryta varandra
 34. Ögonkontakt
 35. Negativt kroppsspråk
 36. Dra förhastade slutsatser
 37. Låta känslorna ta över
 38. Bara prata om sig själv
 39. Aldrig erkänna fel
 40. Vara rädd att göra fel
 41. Rädd för att säga fel
 42. Rädd för att vara fel
 43. Olika förväntningar
 44. Vi har ”högt i tak” – men mycket av det vi pratar om är ”skitsnack”
 45. Vi har ”högt i tak” – men man får inte göra fel
 46. Att inte försäkra sig om att personen du pratat med har förstått
 47. Olika tolkningar
 48. Brist på respekt
 49. Härskartekniker
 50. Att aldrig bekräfta den andre

 

Känner du igen några av dem, eller kanske till och med väldigt många?

För att undvika egna slutsatser, antaganden och missförstånd är det viktigt i grunden att säkerställa att det du vill få fram tas emot på framgångsrikt sätt.

Hur gör man då?

För att säkerställa som Avsändare av kommunikation är att ställa frågor till mottagaren tex :

Är det något som är oklart?

Är det något du undrar över?

Har du all information du behöver?

Du som Mottagare kan ställa följande frågor:

”Menar du att….?”

”Jag hör dig säga…..stämmer det?”

”Har jag uppfattat/förstått dig rätt….. ?”

Kommunikation som funkar går IN, inte UT. Det uppstår en DIALOG – som förankrar.

Vi brinner för att samtalen ska fungera. När du ökar förståelsen för hur du kommunicerar, ökar din självkännedom som är en väg till glada team, friska människor och goda relationer.

Klicka här för mer om kommunikationsverktyg