Just nu är mycket utom din kontroll, det kan göra det svårt att fokusera på arbetet, de basala behoven eller dina relationer.

Allt är som det ska men ingenting är som förut. Det är därför vi känner oro, stress och ovisshet. Det är nu du behöver bli medveten om är vad som rör sig i ditt inre. Vilken dialog och inre röst du har med dig själv. Många känner katastroftankar och tänker negativt vilket är naturligt i nuvarande läge.

Den här bloggen ska hjälpa dig att förstå vad som triggar.

Fokusera på några bra saker som får dig att må bra. Det är nu du behöver bara ta ett litet steg bakåt och reflektera över vad du behöver fokusera på

Att ta ett steg bakåt innebär inte att du strävar bakåt utan mer som ett inre rum, ser du situationen ur ett annat perspektiv.

TANKAR SOM DRÄNERAR

Katastroftankar eller att måla fan på väggen är att fokusera på negativa händelser som kan inträffa med värsta sämsta resultat. Fantasin drar iväg och saker får katastrofala följder.

Katastroftankar är en vanlig tankefälla som en slags (o)logisk frivolt som gör att vi förstärker tankens kraft i negativ riktning. Det är att dra förhastade slutsatser.

Lägg märke till din tankefälla och du kan lära dig att undvika den. Ex. Jag kommer att svimma av stress. Jag kommer att få panik.

MINSKA TRIGGERS

Minska triggers för oro- stäng av notiser för nyheterna. Välj själv när du vill läsa

Minska ältandet av oro i dina samtal med vänner

Din Business. Du kan inte kontrollera det som ligger utanför dig.

Du kan kontrollera din attityd, inställning, hur mycket nyheter du tittar på, vilka aktiviteter du gör, vad du äter, hur du sover och motionerar.

Du kan inte kontrollera, andras reaktioner, hur länge det här kommer att pågå, vad andra gör eller inte gör.

ACCEPTANS

Acceptera det du inte kan påverka eller förändra, men förändra det som du kan påverka.

Sinnesro bönen

GUD ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden.

 – Acceptera att du har tankarna och känslorna, modet att skapa förändringen.

GÖR BRA SAKER

Gör tre bra saker som får dig att må bra, som ger dig energi och känns meningsfulla.

Lägg till eller fyll på med det som ger dig välmående. Välj aktiviteter som ger dig påfyllning av energi, din livskraft. Ta fikapaus via videolänk småprata om något annat än Covid-19

Prata om vilka aktiviteter ni har gjort och försök låt alla komma till tals, även de som vanligtvis är tysta. Bjud in alla i samtalet.

Vi erbjuder dig en stunds fika online där du kan ställa frågor till oss eller lätta på trycket. Vi vill bidra med vår supertalang lyssnandet, som vi tränat många år i coach-fåtöljen.

Tisdag 31/3  kl 15:00 via Zoom Mejla oss på info@workinprogress.works

Mer om oss https://www.workinprogress.works/enskilda-samtal/