Vi har ”checkat in” med några av våra kunder för att stämma av läget kring motivation, engagemang och den psykiska arbetsmiljön. Även om de upplever att det är tufft läge igen, finns det några glimtar av ljus, några fynd som vi vill dela med dig. Vi ser att pandemin i sig är en dörröppnare för mer reflekterande, ärlighet och autenticitet. Är det nu paradigmskiftet sker med holistiskt-och autistiskt ledarskap som den nya vägen?

Acceptans

Vi kan välja att så ofta som det är möjligt att inte gå in i det som är svårt och fastna i det. Vi kan istället välja acceptans.

Att acceptera det ofattbara och obehagliga som pandemin skapar dvs. acceptera att det är som det är, är den viktigaste nyckeln. Att arbeta med det som är och inte emot. Det är det som är skillnaden på att acceptera det som är eller att kapitulera för det hemska, ligga död ned, fly eller frys.

Det går alltid att ställa sig frågan: Finns det något jag kan göra, vara, för att förändra, förbättra eller tar mig ur den här situationen?

När vi vågar vara ärliga, autentiska med det som är, även med våra värsta konkurrenter händer något magiskt. Vi skapar en communion  samvaro och tillsammans hittar vi nya vägar att ta oss igenom kris och elände

Dörröppnaren för medvetenhet

Våra kunder säger att de ser följande förbättringar som:

  • Ärligare klimat
  • Autentiska relationer i en vanligtvis konkurrerande värld
  • Nu hjälper vi varandra istället för att konkurrera
  • Fokus på rätt saker
  • Ta tag i det obekväma innan växer för stort

Tänk att en pandemi ska vara det som får oss att hjälpas åt, komma närmare varandra och vara ärliga snarare än visa på en perfekt fasad. Den perfekta fasaden vet ändå alla nu, inte existerar, alla har påverkats av den pågående pandemin.

Det nya normala

Vi har arbetat med våra kunder med ledarskap, teambuildning och gett kunskaper om likheter och olikheter. Istället för att skapa motstånd mot dem som är olika oss själva, skapar vi möjligheter med att vi (de) är olika och nyttjat dessa kunskaper på ett smart sätt.

Det är olikheterna i oss som skapar utveckling. Det är hur vi anpassar oss till det nya som avgör om vi är vinnare eller förlorare.

Vi vet att det ”nya normala” är att vi fortsatt kommer att arbeta på distans, anställa nya som direkt behöver arbeta hemifrån. Utmaningen idag och imorgon är hur ska vi skapa trygga, psykologiskt starka team som löser de problem/utmaningar som dyker upp dagligen.

Hur når vi framgångsrika arbetsgrupper där vi tar oss an problemen utifrån våra styrkor och hjälps åt med områden där vi har ”utmaningar”.

För att utvecklas behöver vi sätta ljus på och samtala om, vad rak kommunikation och dialog är. När man är villig att vara sårbar, hämta ny kunskap och nya perspektiv skapas möjligheter för individ och företag att gå bortom det ”gamla vanliga” och se lösningar utanför komfortzonen.

Citat från digitala teamutvecklingsuppdrag vi genomfört under hösten

”Använde rapporterna som grund och avstamp för reflektion och lära känna varandra närmre. Tycker detta är viktigt generellt, men än viktigare nu med mycket distansarbete. Egen timme med extern coach väldigt uppskattat av majoriteten”

”Just nu känner jag lite skav men också lätthet. För mig var det värdefullt – starkt och det tar både mitt JAG och vårt LAG till en mer kraftfull position. Ett verktyg och analys som öppnar upp för ärliga reflektioner – som känns på riktigt vilket kommer att leda till sårbara och starka relationer. Som inte bara är skönt, som inte viker sig och som kommer att få oss att expandera”

”Jag har en känsla i kroppen av mod och sårbarhet och samtidigt motstånd. En inte helt skön känsla för att vara ärlig. Men väldigt stark. En väldigt stark känsla som redan i helgen har gjort att jag vidtagit åtgärder gentemot mitt team. En känsla som vill att jag ska agera MER. Mötet med er öppnade så mycket för mig, det bara var värt ALLT. Mitt team är värt att jobba för och jag behöver göra en hel del jobb för att må bra i det här teamet”

 

Är ni redo att göra liknande utvecklingsresa som våra kunder?

Online workshops med kommunikationsguiderna

Jessica & Veronica
Kommunikationsguider